Skip to Content

Bolsa de emprego

AVISO: En construcción (Proximamente operativa)

 

 

IES As Mariñas  como centro educativo persegue entre os seus obxectivos dinamizar a relación coas empresas e organizacións do noso entorno para elo buscamos novas formas de colaboración co tecido empresarial e de dinamización do entorno socio-económico para así poder xerar un valor engadido tanto a o noso alumnado como ás propias empresas.

 

 

Os antiguos alumnos/as podrán inscribirse na bolsa de emprego, actualizar os seus datos ou solicitar a baixa a través do formulario de alta ou baixa dispoñible no apartado de  ALUMNADO.

Bolsa Alumnado

Calquera empresa, que desexe acoller alumnos en prácticas para a realización da formación en centros de traballo ou teña unha oferta de emprego , pode poñerse en contacto con nos a través dos formulario accesible desde  o apartado de  EMPRESAS.

Bolsa Empresas