Skip to Content

Inscrición nas Ensinanzas de Deseño (Ciclos Formativos de Grao Superior e Ensinanzas Superiores de Deseño)

 

 • Información sobre a preinscrición en Ensinanzas Superiores de Deseño (EASD Mestre Mateo. Santiago de Compostela)
  • Para o alumnado que non estea en posesión do título de bacharelato e teña 18 anos cumpridos (ou cumpra no 2016), o prazo de inscrición é ata o 30 de maio. Teñen que inscribirse para facer a proba de madureza e a proba específica
  • Para o resto, o prazo de inscrición é ata o 7 de xuño
  • As datas de realización das probas son:
   • proba de madureza: 6 de xuño de 2016 (desde as 9:00, no IES As Fontiñas, de Santiago)
   • proba específica: 20 de xuño de 2016 (EASD Pablo Picasso, A Coruña)
 • http://www.easd.es/gal/secretaria/calendario-matricula
 • http://www.easd.es/documentos/preguntas_frecuentes_grao016.pdf

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2016/2017

 

Con data 16 de maio de 2016, saíu publicada no DOG a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/2017.

 

OBXETO DA CONVOCATORIA

 

- Participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 1º e 3º de ESO

 

- Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en 2º e 4º de ESO  e en educación especial.

 

- Convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en ESO e EE.

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibidos do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño de 2016 agás para o alumnado que teña algunha materia pendente que poderá quedarse co libro pendente ata o 7 de setembro de 2016. A falta de devolución será causa de exclusión.

 

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido.

 

- Destinar o importe do vale de libros a adquirir os libros que indique o centro.

 

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

- Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións de Galicia. (Artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño)

 

- A asignación de libros e contía das axudas pódense consultar na Orde de referencia.

 

SOLICITUDES

 

Deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno, utilizando o formulario normalizado (ANEXO I) dispoñible na sede electrónica da xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, no portal educativo, enderezo https://edu.xunta.es, na web do Instituto ou ben en Secretaría.

 

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 18 de maio e remata o 23 de xuño e 2016, ambos inclusive.

 

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2016/17, cando non tivese presentado solicitude de axuda, tamén poderá presentala no prazo dun mes dende a formalización da matrícula

Orde do 27 de abril de 2016

ANEXO I - SOLICITUDE

 

 

APP aprendizaje 3.0

Videos concurso Comforp

 

 

 

 

 

 

 

 

CJTA2016 P3 WATER TRANSFER PRINTING HIDROPRESIÓNCJTA2016 P1 AVISADOR APARCAMIENTO LUCES
AUTOMÁTICA

 

CJTA2016 P3 ALETA AEROGRAFIADA BARNIZADA ACABADO PERLADO

   

 

    

 

 

 

Probas libres

Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE). Convocatoria: Curso 2015-2016

Instrucións sobre o proceso de admisión 

 

Calendario

RESERVA DE PRAZA CURSO 2016- 2017

O prazo para reservar praza no centro  é do 1 ao 29 de marzo

Para cumprimentar a solicitude pódense solicitar os impresos en administración ou baixalos da páxina web dende o seguinte link:

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/anexo_i_reserva_de_praza_g.pdf

INFORMACIÓN MENINXITES

Este folleto soamente proporciona información xeral polo que ante calquera dúbida pode chamar aos seguintes teléfonos, en horario de oficina:

Delegacións de Sanidade:

A Coruña: 981 155 834

Atención sanitaria da Consellería de Sanidade: 902 400 116 (as 24 horas do día, os 365 días do ano) 

 

   
Distribuir contido


by Dr. Radut