Skip to Content

XORNADA DE ACOLLEMENTO DAS PROBAS LIBRES DE CICLOS FORMATIVOS DE FP - CONVOCATORIA CURSO 2017/2018

Lembren que a non participación, sen xustificación, na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional supón a baixa de oficio da totalidade da matrícula

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018/2019

 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018-2019

 

Con data 21 de maio de 2018, saíu publicada no DOG a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/2019.

 

OBXETO DA CONVOCATORIA

 

- Participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2017/2018

 

- Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinados ao alumnado matriculado en educación especial, así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda de esta orde. (Consultar orde)

 

- Convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en ESO e EE.

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 

- Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/2018. O prazo máximo para esta devolución será o 22 de xuño de 2018 agás para o alumnado que teña algunha materia pendente que poderá quedarse co libro pendente ata o 7 de setembro de 2018. A falta de devolución será causa de exclusión.

 

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido.

 

- Destinar o importe do vale de libros a adquirir os libros que indique o centro.

 

- Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

- Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

- A asignación de libros e contía das axudas pódense consultar na Orde de referencia.

 

SOLICITUDES

 

Poderán presentarse presencialmente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Ademais, poderán realizar a solicitude accedendo a aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

 

  1. Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o ANEXO II e presentaranos no centro, xunto coa documentación.

  2. Presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Neste suposto o centro recibirá un aviso.

 

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 22 de maio e remata o 22 de xuño e 2018, ambos inclusive.

 

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza de formación profesional básica no curso 2018/19 e formalice a matrícula no curso de ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun mes dende a formalización da matrícula.

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO - LISTAXE DEFINITIVA

Darase aviso os alumnos interesados para que o pai, a nai ou titor legal, pase polo centro a recoller os libros de texto.

A DIRECCIÓN

Distribuir contido


by Dr. Radut