Skip to Content

APP aprendizaje 3.0

Videos concurso Comforp

 

 

 

 

 

 

 

 

CJTA2016 P3 WATER TRANSFER PRINTING HIDROPRESIÓNCJTA2016 P1 AVISADOR APARCAMIENTO LUCES
AUTOMÁTICA

 

CJTA2016 P3 ALETA AEROGRAFIADA BARNIZADA ACABADO PERLADO

   

 

    

 

 

 

Probas libres

Admisión para probas libres para a obtención de títulos de ciclos formativos de formación profesional (LOE). Convocatoria: Curso 2015-2016

Instrucións sobre o proceso de admisión 

 

Calendario

RESERVA DE PRAZA CURSO 2016- 2017

O prazo para reservar praza no centro  é do 1 ao 29 de marzo

Para cumprimentar a solicitude pódense solicitar os impresos en administración ou baixalos da páxina web dende o seguinte link:

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/anexo_i_reserva_de_praza_g.pdf

INFORMACIÓN MENINXITES

Este folleto soamente proporciona información xeral polo que ante calquera dúbida pode chamar aos seguintes teléfonos, en horario de oficina:

Delegacións de Sanidade:

A Coruña: 981 155 834

Atención sanitaria da Consellería de Sanidade: 902 400 116 (as 24 horas do día, os 365 días do ano) 

 

   

INGRESO 2016 ESCALAS DE TROPA E MARINERÍA DAS FORZAS ARMADAS

Ingreso 2016 escalas de Tropa e Marinería das Forzas Armadas

 

BOE del 7 de enero de 2016 acaba de publicar a Resolución do proceso de selección para o ingreso en escala de Tropa e Marinería das Forzas Armadas

 

Ciclos de selección 2016:

 

·      

Primeiro: Inicio do prazo de solicitude de cita previa: dende o día seguinte da publicación no BOE (7 de xaneiro) ata o 27 de xaneiro de 2016.

·      

Segundo: Inicio do prazo de solicitude de cita previa: do 27 de maio ao 15 de xuño de 2016.

 

A solicitude de cita previa é imprescindible para a realización das probas de selección, poderá realizarse persoalmente ou por correo certificado nos lugares especificados na convocatoria, ou ben por vía telefónica nos números 902432100/913089798, ou a través dla páxina web do Ministerio de Defensa  www.reclutamiento.defensa.gob.es

 

REQUISITOS:

 

·      

Ter nacionalidade española ou dalgún dos países que figuran no apéndice 2.

·      

Cumplir o ter cumplidor antes do día de incorporación ao centro de formación correspondente 18 anos de idada e no ter cumplido con anterioridade a ese día os 29.

 

·      

Carecer de antecedentes penais.

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) convoca probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos e probas de acceso para maiores de 45 anos.

COMISION INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) convoca probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos e  probas de acceso para maiores de 45 anos. 

 

Calendario de inscripción: Do 18 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2016.

 

Proba maiores de 25 anos:

Persoas que cumpran ou cumpriran os 25 anos de idade ano natural no que se celebre a proba, que non posúan ningunha titulación académica (Bacharelato ou equivalente, Técnico Superior de Formación Profesional, etc.) e que non estean nalgunha das seguintes situacións: 

 

Ter superada a PAU tendo superado o Bachallerato ou o COU 

Estar en posesión dun título universitario de carácter oficial. 

Ter superado o COU con anterioridade ao curso 74/75. 

Ter superado o curso Preuniversitario e as Probas de Madurez.

Estar en posesión de título de bacharelato conforme a plans de estudo anteriores a 1953. 

Ter superado calquera outros estudos que, por homologación ou equivalencia, outorguen acceso á Universidade (militares, eclesiásticos, etc.). 

Requisitos proba maiores 45 anos:

Persoas maiores de 45 anos de idade que non posúan ningunha titulación académica que as habilite para accederen á universidade por outras vías.

 

Enlaces para acceder a toda a información naweb da CIUG:

Proba maiores 25 anos:

Información

Programas

Exames

Proba maiores 45 anos:

Información

Programas 

 

Exames

app 3.0

APP 3.0

 

O vindeiro xoves dia 3 de Decembro 16:15 a 18:00, terá lugar no Salón de Actos do IES As Mariñas a Conferencia-Obradoiro “APP 3.0”, a cargo do relator Marcelo Castelo.

 

O obxectivo prioritario desta actividade é unir esforzos na educación e o desenvolvemento persoal do alumnado. Por iso, ademais do alumnado que particiará nela, e 4º da E.S.O., F.P. Básica, E.S. A., e Ciclos Medios de Formación Profesional, están convidadas as Familias e o Profesorado que lles sexa posible asistir.

TALLER

Distribuir contido


by Dr. Radut