Matricula libre

Prazo de Matrícula Libre reaberto: do 1 ao 9 de xuño

Entrega de documentación por vía telemática en eoi.ourense@edu.xunta.es

A matrícula realizarase exclusivamente de xeito telemático, non debe acudir ó centro.

Se ten dúbidas sobre este ou outros trámites consúlteas por correo electrónico ou por teléfono. A secretaría poderá concertar excepcionalmente unha cita presencial se fose imprescindible.

  • Tel. 988 366 073

  • De luns a venres de 09:00 a 14:00

Información xeral ( Libre)

  • A  matrícula  en  modalidade  libre  está  dirixida  ao  alumnado  que  só  quere presentarse  ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a EOI de Ourense.
  • As certificacións do Marco europeo común de referencia para as linguas que ofrece o noso centro son: A2 (nivel básico), B1 e B2 (nivel intermedio), e C1 e C2 (nivel avanzado). A certificación C2 só en algúns idiomas.
  • Nos meses de marzo e/ou abril abrirase o período de matrícula. Toda a información específica publicarase coa debida antelación.
Distribuir contido