Matricula libre

Información xeral ( Libre)

  • A  matrícula  en  modalidade  libre  está  dirixida  ao  alumnado  que  só  quere presentarse  ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a EOI de Ourense. As certificacións do Marco común europeo de referencia para as linguas que ofrece a escola  son:  A2 (nivel  básico),  B1  (nivel  intermedio),  B2  (nivel  avanzado),  e nivel  C1 (só inglés, francés, galego e portugués).
  • Nos meses de marzo e/ou abril abrirase o período de matrícula. Toda a información específica publicarase coa debida antelación.
Distribuir contido