Matrícula Oficial

Información xeral: Acceso, admisión e renuncia.

Acceso:

  • Para acceder ás ensinanzas de idiomas será requisito ter dezaseis anos cumpridos no ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder, así mesmo, as persoas maiores de catorce anos para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.
  • O título de bacharel deberá habilitar para acceder directamente aos estudos de idiomas de nivel intermedio B1 da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
  • Poderase acceder, igualmente, a calquera nivel e curso, sempre que a persoa aspirante acredite os coñecementos precisos, ben através de probas de clasificación que organicen as escolas oficiais de idiomas ou ben a través da validación dos títulos ou certificados recollidos na normativa que para o efecto estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Así mesmo, no caso dos cursos para a actualización de coñecementos de idiomas e para a formación do profesorado, colectivos profesionais e público en xeral, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará, en cada caso, os requisitos e o procedemento para o acceso e a matrícula, e poderá delegar esta responsabilidade nas escolas oficiais de idiomas.

Admisión:

  • A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria deberá establecer as normas de admisión e matrícula, así como as condicións dos traslados de centro.

Renuncia á matrícula:

  • Significa perder a condición de alumno no curso no que se estea matriculado, de xeito que non corre convocatoria o primeiro ano, pero si, se se solicita varias veces para o mesmo curso. 
  • Pódese facer directamente avisando na secretaría ou enviando un email ó correo da EOI, solicitando e xustificando a renuncia.
  • Grupos integrados do 1º cuadrimestre: ata  o 21 de decembro de 2018, inclusive

    Resto de grupos: Data límite o 30 de abril.

Matrícula Curso Integrado de Portugués

A EOI de Ourense oferta un curso oficial integrado de Portugués Nivel B1 curso 2019-20, que comezará o 11 febreiro. Matrícula aberta a partir do 6 feb na secretaría da EOI de Ourense, en horario de 09.00 a 14.00. VER info completa

Matrícula Monográficos 2º Cuadrimestre

 Só se ofertan monográficos de francés. Todos os niveis: De A2 a C1. AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA ATA O 4 FEBREIRO.

Podes matricularte directamente na secretaría da EOI de Ourense en horario de 9 a 14. Ler máis

Oferta de Monogáficos e Matrícula

 Prazo de matrícula cerrado. En xaneiro abrirase un prazo de matrícula para monográficos de francés do segundo cuadrimestre.

QUERES APRENDER IDIOMAS SEN PREOCUPARTE POR PROBAS E NOTAS? CURSOS DE ALEMÁN (A2), FRANCÉS (De A2 a C1) E INGLÉS (De A1 a C2). NON PRECISAS CERTIFICAR CURSOS PREVIOS.

 VER OFERTA DE MONOGRÁFICOS. Son cursos dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.

Distribuir contido