Oferta: Alemán, Chinés, Español para estranxeiros, Francés, Galego, Inglés, Italiano e Portugués. ¿Queres aprender ou perfeccionar un idioma?

ANUNCIO 1

POSIBILIDADE DE ACTUALIZACIÓN PARA ANTIGO ALUMNADO

Todo o alumnado terá a posibilidade de ser recolocado nun curso superior ou inferior*, agás o alumnado oficial de 2018/2019 que non renunciase ou lle fose anulada a matrícula.

*Nese caso, o curso considerarase de actualización e non terá efectos académicos.

ANUNCIO 2

PROBA DE CLASIFICACIÓN:

Está pensada para aquelas persoas que posúen coñecementos do idioma pero non poden acreditalos mediante título ou certificación recoñecida.Teñen como obxectivo determinar o curso no que resulte máis axeitada a súa incorporación.

Só pode facela quen non estivera matriculado nunca por oficial nunha EOI.

PRAZO DE MATRÍCULA DO 2 AO 6 DE SETEMBRO, presencialmente na EOI ou nos IES Lauro Olmo de O Barco e García Barbón de Verín.

PROBAS O DÍA 10 E 11 DE SETEMBRO.

Máis información próximamente.

Oferta educativa curso 2019/2020

             Oferta educativa na EOI e seccións: nivel, grupo, horario e aulas.

    OFERTA HORARIA EOI OURENSE E SECCIÓNS
ALEMÁN CHINÉS ESPAÑOL FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS
A_PONTE
CELANOVA O_BARCO CARBALLIÑO RIBADAVIA
VERÍN

Revisión de probas de certificación

Datas de revisión de exames de certificación da EOI Ourense e das Seccións. Na convocatoria consta día, hora, nivel e aula. Ver calendario

Probas Certificación e Promoción. Alumnado Oficial e Libre

Para ver o calendario de exames escritos e orais prema no idioma ou sección correspondente e se descargará un documento con ligazóns para ver as convocatorias de exames orais. O alumnado xa está distribuído por aula, hora e día concreto para facer a proba oral. En algúns idiomas tamén hai distribución para a proba escrita.

PROBAS MAIO/XUÑO EOI OURENSE E SECCIÓNS
ALEMÁN CHINÉS ESPAÑOL FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS
A_PONTE
CELANOVA O_BARCO O_CARBALLIÑO RIBADAVIA
VERÍN

Guías para as persoas candidatas. É moi importante que os candidatos de certificación lean a guía do nivel ao que se presentan. Conteñen información sobre requisitos para presentarse ás probas, número de convocatorias, dereitos e obrigas, estrutura, distribución e características das probas, contidos, temas e recomendacións, entre outros aspectos.

Nivel BásicoA2 Nivel Intermedio B1 Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1 Nivel Avanzado C2

That's English curso 2018-19

 Ver calendario de exames (última actualización 20/03/2019). A información irase completando a medida que avance o curso.

EXAMES E RECUPERACIÓNS NA EOI OURENSE E CENTROS ASOCIADOS.
   EOI OURENSE O BARCO  
 VERÍN           VIANA      
  XINZO      
Distribuir contido