Oferta: Alemán, Chinés, Español para estranxeiros, Francés, Galego, Inglés, Italiano e Portugués. ¿Queres aprender ou perfeccionar un idioma?

Organización do curso 2019/20

COMEZO DA ACTIVIDADE LECTIVA EN SETEMBRO. DATAS DE PRESENTACIÓN DOS DEPARTAMENTOS:

          EOI OURENSE                     SECCIÓNS
 • Día 16 ás 17.00:  Italiano.
 • Día 16 ás19.00:   Chinés.
 • Día 17 ás 17.00:  Portugués.
 • Día 17 ás 19.00:  Galego.
 • Día 18 ás 17.00:  Alemán.
 • Día 18 ás 19.00:  Francés.
 • Día 19 ás 17.00:  Inglés.
 • Día 20 ás 18.00:  ELE
 •  A Ponte: Día19 ás 17.00:  Inglés.
 •  Celanova:Día 19 ás 16.00:  Inglés.
 •  O Barco: Día19 ás 18.30 Inglés e Francés
 •  O Carballiño: Día19 ás 18h30:  Inglés.
 •  Ribadavia: Día19 ás 16h00: Inglés.
 •  Verín: Día 19 ás 19h30: Inglés.

 COMEZO DAS CLASES:
-    Luns, 23 (todos os grupos, agás o primeiro curso de cada idioma)
-    Luns, 30  os primeiros cursos de cada idioma (A1 e/ou A1-A2 de Alemán, Chinés, Francés, Inglés e Italiano e   A2 de ELE e Portugués)
-    Os cursos monográficos comezarán o 1 de outubro

Oferta educativa curso 2019/2020

             Oferta educativa na EOI e seccións: nivel, grupo, horario e aulas.

    OFERTA HORARIA EOI OURENSE E SECCIÓNS
ALEMÁN CHINÉS ESPAÑOL FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS
A_PONTE
CELANOVA O_BARCO CARBALLIÑO RIBADAVIA
VERÍN

OFERTA DE MONOGRÁFICOS.  Son cursos dunha duración de 30 ou 60 horas (cuadrimestrais ou anuais) dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI. Prazo de matrícula: do 2 ao 27 setembro. Matrículación online.

Revisión de exames de setembro

PUBLICACIÓN DE NOTAS : 11 setembro ás 14:00 ( Ver resultados en Acceso Usuarios). VER CALENDARIO para revisión de probas de certificación. Procedemento para reclamar contra as cualificacións.

 

Cursos linguaxe administrativa galega e CELGA. 1º cuadrimestre

A Consellería convoca, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Ver cursos ofertados na EOI Ourense. MATRÍCULA: 02/09/2019 ata 11/09/2019

Viaxe a Rusia Entroido 2020

Rusia

Viaxe cultural a Rusia na semana do entroido. Queres máis información?

ANUNCIO 1

POSIBILIDADE DE ACTUALIZACIÓN PARA ANTIGO ALUMNADO

Todo o alumnado terá a posibilidade de ser recolocado nun curso superior ou inferior*, agás o alumnado oficial de 2018/2019 que non renunciase ou lle fose anulada a matrícula.

*Nese caso, o curso considerarase de actualización e non terá efectos académicos.

Distribuir contido