Información

CALENDARIOS EXAMES CURSO 2017-18

 Nos seguintes enlaces pódense ver os calendarios de cada centro.

EXAMES E RECUPERACIÓNS NA EOI OURENSE E CENTROS ASOCIADOS.

    EOI OURENSE

 O BARCO      VERÍN            VIANA       
  XINZO      

INFORMACIÓN XERAL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA THAT’S ENGLISH

http://www.thatsenglish.com

  O departamento de inglés ofrece a modalidade de inglés a distancia a través do método That’s English. Esta modalidade de ensinanza a distancia se aplica aos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de idiomas de réxime especial. As ensinanzas do programa organízanse en 12 módulos segundo o seguinte esquema:

 NIVEL BÁSICO

  • Os módulos 1 e 2 equivalen a primeiro curso do nivel básico.
  • Os módulos 3 e 4 equivalen a segundo curso do nivel básico

 NIVEL INTERMEDIO

  • Os módulos 5 e 6 equivalen a 1º curso do nivel intermediO.
  • Os módulos 7 e 8 equivalen a 2º curso do nivel intermedio

NIVEL AVANZADO

  • Os módulos 9 e 10 equivalen a 1º curso de avanzado
  • Os módulos 11 e 12 equivalen a 2º de avanzado.

 As probas dos módulos 4, 8 e 12 son as probas terminais de certificación de nivel básico, intermedio e avanzado respectivamente. Son probas unificadas para todo o alumnado que cursa ensinanzas de idiomas de réxime especial, independentemente da modalidade cursada. o alumnado seguirá o curso por televisión española e recibirá un paquete de material cun libro de texto, caderno de traballo, CDs cos exercicios de escoita e DVDs dos programas emitidos por TV. No nivel básico haberá ademáis un libro de vocabulario e gramática. Tamén se poderá asistir a unha sesión presencial de titoría semanal de 90 minutos para a práctica da expresión oral,  resolución de dúbidas, anticipación das dificultades que poidan xurdir para axudar ao alumnado a superalas.

 Os exames para os módulos 1, 3, 5, 7, 9 e 11 realizaránse no mes de febreiro, os dos módulos 2, 6 e 10 serán en maio. Na primeira semana de maio realizaranse recuperacións e exames dos o módulos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. De igual xeito, haberá unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro na que se realizarán exames correspondentes a todos os módulos. As probas de certificación a realizar para os módulos 4, 8 e 12  se realizarán no mes de xuño en convocatoria ordinaria, e no mes de setembro, en convocatoria extraordinaria.

 O alumnado en posesión do título de Bacharel e que cursara inglés como primeira lingua estranxeira, poderá acceder directamente ao primeiro curso de Nivel Intermedio. Tamén existe a posibilidade de realizar unha proba de clasificación, chamada Proba VIA( Proba de nivel), a cal permitirá acceder a calquera dos seis cursos, dependendo do nivel mostrado na citada proba.

 O alumnado matriculado no programa That’s English poderá matricularse na modalidade presencial o curso seguinte se así o desexa e se houbera prazas dispoñibles.

HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO

Luns de 10:00 a 13:00.  Martes, Mércores e Xoves de 9:00 a 13:00.

Na Secretaría da EOI.

 

Distribuir contido