Matrícula clasificación

ANUNCIO 2

PROBA DE CLASIFICACIÓN: DÍAS 9 E 10 DE SETEMBRO.

Está pensada para aquelas persoas que posúen coñecementos do idioma pero non poden acreditalos mediante título ou certificación recoñecida.Teñen como obxectivo determinar o curso no que resulte máis axeitada a súa incorporación.

Só pode facela quen non estivera matriculado nunca por oficial nunha EOI nese idioma.

PRAZO DE MATRÍCULA DO 2 AO 6 DE SETEMBRO, presencialmente na EOI ou nos IES Lauro Olmo de O Barco e García Barbón de Verín.

Requisitos, taxas e formalización de matrícula: Ler toda a información.

Información xeral (Clasificación)

►O prazo de matrícula publicarase coa debida antelación.

►Teñen como obxectivo determinar o curso no que resulte máis axeitada a incorporación do alumnado, en función dos coñecementos que posúa.

►Pode realizalas o novo alumnado que vaia optar polas ensinanzas de réxime presencial na EOI.

►Tamén poden  realizalas as persoas que cursaran estudos no idioma e que non se tiveran matriculado en réxime oficial nin en That’s English nunca. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superara nese idioma, non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

►Os aspirantes deben ter 16 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro do ano en curso se se queren matricular na 1ª lingua cursada no ensino secundario obrigatorio, pero pódense tamén matricular con 14 anos naqueles idiomas que non cursasen como 1ª lingua estranxeira no ensino secundario obrigatorio.

Distribuir contido