CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN

 

 

      GUÍAS PARA O ALUMNADO 

 

 

         MODELOS DE PROBAS

 

      TÁBOAS DE AVALIACIÓN*

* Correspondentes ao curso anterior. As deste ano publicaranse próximamente neste mesmo espazo.