Exames

CALENDARIO XERAL

CURSOS ANUAIS:
- 1ª AVALIACIÓN:

  • Do 21 de xaneiro ó 01 de febreiro para tódolos  cursos anuais. A publicación de notas será o día 15 de febreiro.

- 2ª AVALIACIÓN: 

  • Do 22 ó 28 de maio, para os ORAIS E OS ESCRITOS NON UNIFICADOS dos cursos de PROMOCIÓN, sempre e cando o permita a Inspección educativa.
  • Do 29 ó 31 de maio para os ESCRITOS UNIFICADOS de PROMOCIÓN, sempre e cando o permita a Inspección educativa.
  • Para os cursos de CERTIFICACIÓN aterémonos ó ditado pola Consellería.

CURSOS INTEGRADOS (SÓ PORTUGUÉS):
- 1º CUADRIMESTRE (certificación de A2):

       • 1ª AVALIACIÓN: do 19 ó 23 de novembro. Publicación de notas: 05 de decembro
       • 2ª AVALIACIÓN: do 28 de xaneiro ó 01 de febreiro. Publicación de notas: 6 de febreiro ás 22.00

Prazos de matrícula para o 2º cuadrimestre:
        - Días 07 e 08 de febreiro, para o alumnado do 1º cuadrimestre que continúa.
        - Do 11 ao 13 de febreiro, para todo o alumnado.

- 2º CUADRIMESTRE (certificación de B1):

-Comezo das clases: 11 de febreiro

  •   1ª AVALIACIÓN: do 01 ó 05 de abril. Publicación de notas: 23 de abril
  •   2ª AVALIACIÓN: no mes de xuño, nas datas indicadas pola Consellería.

Guías do candidato_2018.Probas niveis A2, B1, B2 e C1

TODAS A GUÍAS CONTEÑEN A SEGUINTE INFORMACIÓN:| Información xeral | Convocatorias | Dereitos e obrigas | Estrutura e distribución da proba | Contidos, temas, características | Resultados | Recomendacións |

NIVEL BÁSICO A2

NIVEL INTERMEDIO B1

NIVEL AVANZADO B2

NIVEL C1

 MODELOS DE PROBAS DE CERTIFICACIÓN DAS EOIS DE GALICIA

Distribuir contido