Exames

CALENDARIOS EXAMES FINAIS MAIO/XUÑO CURSO 23-24

CONVOCATORIA ORDINARIA. CERTIFICACIÓN E PROMOCIÓN: MAIO/XUÑO    

 INFO fin de curso, publicación de notas, revisións e reclamacións AQUÍ 

Revisión de Probas

Para ver as datas prema no idioma correspondente e descargarase un PDF coa información de probas escritas e nalgúns idiomas coa distribución de probas orais.

CONVOCATORIA ORDINARIA  EXAMES NA EOI OURENSE
 ALEMÁN CHINÉS ELE 
 FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS

 

CONVOCATORIA ORDINARIA. EXAMES NAS SECCIÓNS
A_PONTE CELANOVA O_BARCO O_CARBALLIÑO RIBADAVIA VERÍN

 Guías do candidato   A2   B1   B2   C1   C2 .  Ver modelos de exame  e  rúbricas de avaliación.

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. CERTIFICACIÓN E PROMOCIÓN:   A partir do 17 XUÑO

Información moi importante

CALENDARIO EOI OURENSE. Para ver as datas prema no idioma correspondente e descargarase o pdf.

 ALEMÁN
 CHINÉS  ELE 
FRANCÉS GALEGO INGLÉS ITALIANO PORTUGUÉS

CALENDARIO  SECCIÓNS. Para ver as datas prema na sección correspondente.

A  PONTE   CELANOVA    O_BARCO O_CARBALLIÑO  RIBADAVIA  VERÍN 

INFO XERAL

Curso 2023/24


 Importante: Para aprobar o curso, terán superarse todas as actividades de lingua, tanto en promoción, como en certificación.


A realización das probas non coincidirá necesariamente cos días e horarios das clases.

 

  •  AVALIACIÓN DE PROGRESO: o profesorado levará a cabo a avaliación de progreso mediante a realización de tarefas que lle permitan coñecer o progreso do seu alumnado en cada unha das cinco (catro para A1 e A2) actividades de lingua. Esta avaliación terá carácter unicamente orientador para o alumnado sobre o seu aproveitamento académico e serviralle ao profesorado para coñecer o grao de cumprimento no desenvolvemento da programación didáctica.
  • PROBAS FINAIS: Tanto a convocatoria ordinaria como a extraordinaria terán lugar antes do 30 de xuño.
  • En calquera caso, aterémonos ao ditado pola Consellería.

      ESTRUTURA E PUNTUACIÓN DAS PROBAS FINAIS PARA ALUMNADO OFICIAL E LIBRE

Distribuir contido