CALENDARIO XERAL

Curso 2019/20

CURSOS ANUAIS:
- 1ª AVALIACIÓN: do 27 de xaneiro ó 07 de febreiro para tódolos cursos anuais. A publicación de notas será o día 21 de febreiro.

- 2ª AVALIACIÓN: Finais de maio e mes de xuño (as datas fixaranse en función das que determine a Consellería)

 Importante: Para aprobar o curso, terán superarse todas as destrezas, tanto en promoción (non haberá compensación), como en certificación.

CURSOS INTEGRADOS (SÓ PORTUGUÉS):
- 1º CUADRIMESTRE (certificación de A2):

       • 1ª AVALIACIÓN: do 14 ó 21 de novembro. Publicación de notas: 10 de decembro
       • 2ª AVALIACIÓN: do 23 ó 31 xaneiro. Publicación de notas: 5 de febreiro ás 22.00
                                  PROBA EXTRAORDINARIA: NO MES DE XUÑO XUNTO COS OFICIAIS ANUAIS

Prazos de matrícula para o 2º cuadrimestre: Se informará.
       
- 2º CUADRIMESTRE (certificación de B1):

-Comezo das clases: 11 de febreiro

  •   1ª AVALIACIÓN: do 27 de marzo ó 03 de abril. Publicación de notas: 24 de abril
  •   2ª AVALIACIÓN: no mes de xuño, nas datas indicadas pola Consellería.