Cambio de grupo

CAMBIO DE GRUPO curso 2019/20

Os cambios de grupo, en ningún caso, presuporán traslado entre a sede de Ourense e as súas seccións delegadas. Para cambiar dunha sección a outra ou á sede de Ourense e viceversa, haberá que solicitar un traslado de expediente na secretaría da EOI

1.- GRUPOS ANUAIS

-    1ª Quenda  18 de outubro de 2019.

PARA A EOI DE OURENSE E AS SECCIÓNS DA PONTE, CELANOVA E RIBADAVIA:
A través do programa informático (Entre en ACCESO USUARIOS. Seleccione a Sede ou sección correspondente e introduza as súas claves – Nº de expediente, DNI sen letra e clave persoal- vaia á pestana “GESTIÓN” e seleccione “SOLICITUD CAMBIO DE GRUPO”. A aplicación irao guiando nos seguintes pasos). Resolución e incorporación: recibirá unha mensaxe no seu correo electrónico

PARA AS SECCIÓNS DO BARCO DE VALDEORRAS, O CARBALLIÑO E VERÍN:
O alumnado deberá dirixirse á xefatura da sección correspondentes e entregarlle directamente o impreso de solicitude, proporcionado por  esta ou que pode imprimir aquí.

-    A partir do 04/11/2019, o alumnado que o precise poderá solicitar cambio de grupo en calquera momento, directamente na secretaría da EOI de Ourense (para a sede central de Ourense e a Sección da Ponte). Achegará, debidamente cuberto, en horario de 09.00 a 14.00, o impreso de solicitude que pode pedir na conserxería ou imprimiraquí . Se houber prazas dispoñibles no grupo solicitado, seralle concedido automaticamente.
No caso das Seccións de Celanova, O Barco, O Carballiño, Ribadavia e Verín, dirixirase directamente á Xefatura de Estudos da Sección.
    Non obstante, excepcionalmente, non se poderán solicitar cambios de grupo durante os seguintes períodos coincidentes coas avaliacións:
- Do 13/01 ata o 10/02 de 2020
- Despois do 04/05 de 2020

2.- GRUPOS INTEGRADOS (só PORTUGUÉS):

Se se pretende cambiar dun grupo integrado a un anual ou viceversa, a solicitude farase de xeito presencial na secretaría do centro (Pode recoller un impreso na conserxería da EOI ou imprimir aquí). Unha vez cubertos os datos, deberá entregala no rexistro da secretaría nos mesmos prazos indicados para os cursos anuais, en horario de 09.00 a 14.00.
Neste caso, ademais das datas xa indicadas para os grupos anuais, tampouco se admitirán solicitudes nos períodos comprendidos entre o 06/11 e o 28/11 de 2019 e do 18/03 ó 17/04 de 2020.

   A orde de chegada determinará a asignación do grupo da súa elección.

Distribuir contido