Datas de exames da convocatoria ordinaria de certificación - 2020

Para consultar as datas das probas escritas e orais, prema aquí.

A esta convocatoria pódese presentar o alumnado de certificación oficials o alumnado libre dos niveis A2 e B1 (o resto presentarase na convocatoria extraordinaria, que comezará o 28 de setembro)

 

As datas das probas son inamovibles. Se unha persoa non pode facer a parte escrita na convocatoria ordinaria, pode presentarse á dita parte na convocatoria extraordinaria (só o alumnado oficial).

 

A proba oral só se podería cambiar se o departamento ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data, e sempre que se xustifique a necesidade do cambio documentalmente. Para solicitar un cambio de data, escriba un correo a eoi.lugo@edu.xunta.gal facendo as súas alegacións e aportando a documentación que xustifique a necesidade do cambio.

Non se realizarán cambios despois do inicio dos exames.

AdxuntoTamaño
Galego.pdf134.17 KB

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar