Inglés

HALLOWEEN

Halloween is about to come, on 31st October. Here you have the song we are listening in class and you can also dance it at home. I hope you like it and sing and dance a lot.Guiño

Halloween está a piques de chegar, o 31 de outubro. Aquí tendes a canción que estamos a escoitar na clase e que podedes bailar na casa. Espero que vos guste e cantedes e bailedes moito.Guiño

 

IT IS STORY TIME:" SHH, WE HAVE A PLAN"

Open your eyes, open your ears, zip the lip. IT IS STORY TIME. Last week we listened to the story "SHH , WE HAVE A PLAN" by Chris HaughtonYou can find it in the library.

Abride os ollos, abride as orellas, pechade a boca. É HORA DUN CONTO. A semana pasada escoitamos a historia "SHH , WE HAVE A PLAN" by Chris Haughton. Podedes atopalo na biblioteca.

 

 

WELCOME BACK TO SHOOL

FAREWELL

Hi everyone,

This is our last publication before summer holidays. I hope you enjoyed the activities and had fun with your families. Thanks a lot for all the effort and your hard work. The time to rest has come so the best way it is to get ready and say hi to summer. See you soon. Enjoy the holidays and sing and dance a lot. HAPPY SUMMER Beso!!!!!!!!

Ola a tod@s,

Esta é a nosa última publicación. Espero que desfrutarades das actividades e o pasarades ben coa familia. Moitas grazas por todo o esforzo e o traballo duro. Chegou a hora de descansar así que o mellor xeito é prepararse e dicirlle ola ao verán. Vémonos pronto. Desfrutade as vacacións e cantade e bailade moito. FELIZ VERÁN Beso!!!!!

 

 

WHAT DO YOU LIKE TO DO?

Good morning children,

I hope you had a nice weekend. This is our last Monday and summer is about to come. You have to be ready to do many things and have fun. Today we are going to think about the activities you can do. Listen to do the song and mimic the actions. Enjoy.

Bos días nen@s,

Espero que tiverades unha boa fin de semana.Este é o noso último luns e o verán está a punto de chegar. Tedes que estar list@s para facer moitas cousas e pasalo xenial. Hoxe imos pensar nas actividades que podedes facer. Escoitade e facede as accións.A desfrutar.

 

 

REUSING MATERIALS

Sabela ( 4 years B) and Xabier ( 3 years B) show us the fish they did reusing materials . Thanks a lot. They are amazing.

Sabela ( 4 years B) and Xabier ( 3 years B) ensinannos os peixes que fixeron reutilizando materias da casa. Moitas grazas. Son impresionantes.

 

 

 

 

 

IT´S STORY TIME: PETE THE CAT I LOVE MY WHITE SHOES

Hello children,

How are you this Friday? Today we are going to listen to a story that might sound familiar. "Pete the cat: I love my white shoes". We read it in class. Pete is a cat who is always singing no matter what happens. A great example to follow. Enjoy it.

Ola nen@s,

Como estades este venres? Hoxe imos escoitar a historia que vos soará familiar. "Pete o gato: adoro os meus zapatos brancos". Lemola na clase. Pete é un gato que sempre está cantando non importa que pase. Un gran exemplo a seguir. Desfrutádea.

 

 

Pete has a game for you to review the colours. Click on the image , spin the guitar , click and drag the shoes Pete says.

Pete ten un xogo para que revisedes as cores. Clicade na imaxe, xirade a guitarra, clicade e arrastrade para porlle os zapatos que di Pete.

 

 

In the file attached you have a version of the game to  print  and play .

No documento adxunto deixovos unha versión do xogo para imprimir e xogar.

HAVE A NICE WEEKENDSorriso

  BOA FIN DE SEMANA Sorriso

      

SAVING THE PLANET: REUSING

Hi kids,

This Wednesday we are going to reuse the things you have at home , a very good way to protect and save the planet. Last Monday was "World oceans day" so what about doing some crafts using paper or anything you have at home?Here you have an example.I hope you like it. 

Ola nen@s,

Este mércores imos reutilizar as cousas que tedes na casa, un bo xeito de protexer e salvar o planeta. O pasado luns foi o "Día Mundial dos oceános", así que vos parece facer manualidades empregando papel ou calquera cousa que teñades na casa?Aquí vos deixo un exemplo. Espero que vos guste.

 

You can also use your plastic bottles to play some games like skittles. Throw the ball and count the number of skittles

Tamén podedes usar botellas de plástico para xogar a xogos coma os bolos.

 

Lembrade  enviar  vídeos ou fotos dos nen@s facendo as propostas de lingua estranxeira  ou calquera suxestión ao correo noeliagarcia@edu.xunta.es poñendo o nome do alumn@ e o curso ou engadir comentarios debaixo das publicacións clicando na opción engadir comentario que aparece á esquerda. Moitas grazas por todo.

HOME MADE COMPOSTER: SAVING THE PLANET

Good morning children,

It´s Monday again. I hope you enjoyed your weekend and did many things to protect the planet. Today I have a proposal for you. I know some of you already did it at school but what about making a composter at home with your family? It is very easy and this way we are going to recycle and reuse the things you have at home.I hope you like it and have fun.Sorriso

Bos días nen@s,

E luns de novo. Espero que desfrutarades da fin de semana e fixerades moitas cousas para protexer o planeta.Hoxe teño unha proposta para vos. Sei que algúns de vos xa o faciades no colexio pero que vos parece se facedes un composteiro na casa coa familia.É moi doado e deste xeito, ides reciclar e reutilizar cousas que xa tedes na casa. Espero que vos guste e o pasedes xenial.Sorriso

 

Lembrade enviar fotos, vídeos, actividades, suxestións ....ao enderezo: noeliagarcia@edu.xunta.es  poñendo o nome do alumn@ e a aula . Moitas grazas.

Distribuir contido

Back to top