Skip to Content

PAGO DO SERVIZO DO COMEDOR ESCOLAR

 Durante o presente curso os recibos de comedor serán enviados por correo electrónico, posteriormente o pago poderá realizarse de dúas maneiras:

1 - Pago en entidade bancaria

Unha vez realizado o pago, remitirase ao o resgardo da Administración a través do correo: comedor@cpisansadurnino.org

2 - Pago a través do Espazo Abalar

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/

Para poder acceder a este servizo debe empregarse o navegador Microsoft Internet Explorer e deben dispoñer dun DNI electrónico ou dun certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

Este tipo de pago só o poderá realizar a persoa que figure como pagadora do servizo.

Neste caso non será necesario enviar ningún xustificante ao centro, pois xa a propia aplicación comunica de forma automática o pago.

Guía de pago do servizo de comedor (pax.18)

Os pagos deberán realizarse antes do día 20.story | by Dr. Radut