Enquisas Robotdance

Nesta entrada están dispoñibles as ligazóns para realizar as enquisas ao alumnado e ás súas familias que contempla a participación no Programa Europeo "Robotdance".

Importante! So deben ser cubertas polo alumnado de 4º e 6º de Educación Primaria e de 3º e 4º da ESO, así coma por un dos seus proxenitores.

Tede en conta que hai preguntas de resposta única e outras que admiten resposta múltiple.

As preguntas marcadas cun asterisco vermello son de obrigada resposta.

Non esquecer facer clic no botón "Enviar", e a enquisa só debe ser cuberta unha vez por cada persoa.