Agregador de novas

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos

Novas eduxunta - Ven, 2020-02-21 14:34
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Resolución do 21 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e s bstitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos de sistemas enerxéticos (590113).

 • Prazo de reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional inicialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas

A conselleira de Educación destaca o compromiso do CEIP da Ramallosa (Teo) co reforzo e mellora das competencias clave

Novas eduxunta - Ven, 2020-02-21 11:21
Summary: O centro desenvolve 2 liñas dos contratos-programa centradas neste eidoO colexio foi pioneiro tamén na súa participación no proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP da Ramallosa, onde compartiu parte da xornada de celebración do Entroido. Deste centro destacou o seu compromiso no reforzo do alumnado que precisa maior apoio e na mellora das competencias clave dos estudantes. Non en balde o centro desenvolve 2 liñas dos contratos-programa neste eido: REFÓRZA-T e Mellora das competencias clave; ambas fundamentais para incrementar o éxito escolar e reducir o abandono temperán.

A liña 1, REFÓRZA-T, ten como obxectivo mellorar o rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou apoio organizado fóra do horario lectivo, para o que se dota os centros de profesorado de reforzo. O obxectivo é garantir que este alumnado adquira destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias. Entre outras competencias, refórzanse as destrezas matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

No caso da liña 2, de Mellora das competencias clave, (da que o CEIP da Ramallosa desenvolve as modalidades centradas na Matemática e na Ciencia e Tecnoloxía) céntrase en traballar estas competencias co fin de mellorar os resultados e elevar os niveis de éxito escolar. As medidas incluídas nesta desenvólvense dentro do horario lectivo.

Carmen Pomar salientou, así mesmo, que o colexio teense foi pioneiro na súa incorporación –xa no curso 2014/2015, o primeiro de funcionamento do programa–  ao proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal, a través da que se facilitan ao alumnado, de xeito gratuíto, libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular.

Tamén no marco da Estratexia galega de educación dixital, Edudixital 2020, o CEIP da Ramallosa participa en Introdución á robótica educativa en primaria, un programa de innovación educativa que ten como obxectivo que o alumnado poida iniciarse na experiencia de programación básica, robótica e construción. A través del, o centro recibe da Consellería dotación de material específico, como robots de uso educativo adecuados ás idades do alumnado, ou kits de construción que permitan a realización de diferentes proxectos.

Plans e actuacións en innovación educativa Educación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas

Axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Novas eduxunta - Ven, 2020-02-21 09:05
Idioma Gallego

Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento ED431H e ED431I).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes que contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. 
   
File:  Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Novas

Carmen Pomar visita a EOI da Coruña, na que arredor de 4.500 persoas cursan estudos de dez linguas distintas

Novas eduxunta - Xov, 2020-02-20 18:38
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta tarde a Escola Oficial de Idiomas da Coruña, onde cursan estudos arredor de 4.400 alumnas e alumnos en dez linguas distintas, que son alemán, árabe, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.

Carmen Pomar coñeceu de primeira man os proxectos educativos deste centro, que participa nos programas Club de Lectura e Voluntariado de Bibliotecas. Trátase de dúas iniciativas enmarcadas no Plan Lía de Bibliotecas Escolares impulsada pola Consellería de Educación, a través das cales se traballa desde a biblioteca do centro como espazo para a dinamización da lectura, o fomento da convivencia, a inclusión e a solidariedade entre o conxunto da comunidade educativa.

Así mesmo, este centro está a desenvolver un proxecto de mobilidade do profesorado Eramus+ K1-104, de mediación e actualización en linguas estranxeiras (MEDAL), e dispón dun plan de formación permanente do profesorado sobre Mediación a través do teatro.

Cómpre destacar tamén que a EOI da Coruña conta con seis auxiliares de conversa, 2 en inglés e os outros en alemán, en chinés, en francés e en ruso.

A EOI da Coruña dispón ademais de cinco seccións que dependen dela (as de Arteixo, Carballo, Cee, Culleredo e Melide) que suman outros 1.200 alumnos matriculados.

Información xeralEnsinanzas de idiomas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas

A Consellería de Educación abre a convocatoria para incorporar 75 centros ao proxecto de libro dixital E-Dixgal

Novas eduxunta - Xov, 2020-02-20 11:02
Summary: A iniciativa vai dirixida a centros que impartan os dous últimos cursos de Primaria e os dous primeiros de ESO Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia e no Portal Educativo a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21. Tal e como indica a convocatoria, está prevista a incorporación de 75 centros a esta iniciativa, a través da que se facilitan ao alumnado, de xeito gratuíto, libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º da ESO.

Os centros que se incorporen a este proxecto serán dotados cos medios tecnolóxicos necesarios na aula para profesorado e alumnado. Ademais, terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Xunta e deberán utilizar para o desenvolvemento curricular materiais de referencia dixitais, que poden proceder desta contorna ou ser proporcionados polo centro.

A incorporación ao E-Dixgal en educación primaria implica impartir todas as materias en modalidade dixital; mentres que facelo en ESO supón impartir un mínimo de seis materias, a elección do centro, en modalidade dixital. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos dixitais, poden empregarse como complemento ou apoio.

A convocatoria E-Dixgal diríxese aos centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO. Os aspirantes deberán contar con aulas dixitalizadas (cos elementos do kit de aula dixital – EDI, proxector e equipo no posto do/a docente e conexión á rede de datos do centro) en todas as aulas implicadas no programa, así como cunha conexión de datos cunha velocidade nominal mínima de baixada de 100 Mbps.

O prazo para a presentación de candidaturas está aberto ata o 23 de marzo de 2020, incluído. As solicitudes deben dirixirse á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

O proxecto E-Dixgal enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Nese curso participan neste proxecto un total de 345 centros, que verán súa permanencia prorrogada no programa a través desta convocatoria.

AbalarPlans e actuacións en innovación educativa Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Novas eduxunta - Xov, 2020-02-20 09:15
Idioma Gallego

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.

 •   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia ata o día 23 de marzo de 2020, incluído.
   
File:  Resolución do 11 de febreiro de 2020 (DOG) Convocatoria Anexo I editableTema: Programas e plansAbalarEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Novas

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2020

Novas eduxunta - Mér, 2020-02-19 13:13
Idioma Gallego

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves 20 de febreiro ao xoves 5 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Novas

Carmen Pomar coñece os programas educativos do CEIP Felipe de Castro (Noia)

Novas eduxunta - Mér, 2020-02-19 11:00
Summary: O centro participa nos contratos-programa, no E-Dixgal e no Plambe Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP Felipe de Castro, na localidade coruñesa de Noia, onde coñeceu de primeira man os programas educativos que está a desenvolver o centro. Na súa visita estivo acompañada polo alcalde, Santiago Freire.

O colexio noiés desenvolve este curso a liña 1 dos contratos-programa, REFÓRZA-T, que ten como finalidade mellorar o rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou apoio organizado fóra do horario lectivo, para o que se dota aos centros de profesorado de reforzo. O obxectivo é garantir que este alumnado adquira destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias. Entre outras competencias, reforzaranse as destrezas matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

Así mesmo, o centro desenvolve desde o curso 2016/2019 en 5 e 6 de Primaria o proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal, a través do que o alumnado participante dispón de manuais en soporte electrónico que son de balde para as familias. O CEIP Felipe de Castro está integrado ademais no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE).

Audio: Información xeralEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Novas eduxunta - Mér, 2020-02-19 09:10
Idioma Gallego

Orde do 14 de xaneiro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (código de procedemento ED504E).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
   
File:  Orde do 14 de xaneiro de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 14 de xaneiro de 2020 (DOG)Tema: BolsasProgramas e plansAuxiliares de conversaCentros concertadosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servicio de Ordenación, Convivencia y Participación EducativaColectivo: CentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Novas
Distribuir contido