Agregador de novas

Convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019

Novas eduxunta - fai 7 horas 4 min
Idioma Gallego

Resolución do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2018/2019.

 • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Portal Educativo.
File:  Resolución do 14 de febreiro de 2019 Anexos I a V Anexo VI Instrucións para cubrir os anexosTema: Programas e plansEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Novas

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004)

Novas eduxunta - fai 8 horas 54 min
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés

Resolución do 14 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboracióndunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

 • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de idiomas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas

Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións...

Novas eduxunta - fai 9 horas 4 min
Idioma Gallego

Corrección de erros da Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de francés (590010),música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades deinstalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228).
 

 • Esta corrección implica a ampliación do prazo para formular solicitudes indicado na base terceira da resolución de convocatoria, abarcando ata o día 22 de febreiro (incluído).
   
Anuncio principal: Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldaduraTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Novas

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460)

Novas eduxunta - fai 9 horas 13 min
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460)Resolución do 15 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento proento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).
 • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

   

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de músicaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo nas listas de interinidades para as especialidades de filosofía (590001) e patronaxe e confección (591217)

Novas eduxunta - fai 9 horas 27 min
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de patronaxe e confección

Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía (590001) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de patronaxe e confección (591217).
 

Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralFormación Profesional inicialDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Novas

Carmen Pomar sinala a educación como unha tarefa de sociedade na que é necesario aproveitar todos os talentos e capacidades

Novas eduxunta - fai 11 horas 32 min
Idioma GallegoSummary: A titular de Educación, Universidade e Formación Profesional participou hoxe no Fórum Europa. Tribuna GaliciaPara a conselleira, a atención á diversidade e a orientación son fundamentais para guiar aos estudantes a través do proceso de aprendizaxe ao longo da súa vidaA FP e a universidade deben contribuír á transferencia de coñecemento á sociedade mediante a investigación e a innovación, apuntou

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, definiu hoxe no Fórum Europa. Tribuna Galicia a educación como un proceso ao longo da vida do ser humano no que é necesario aproveitar todas as capacidades e talentos, así como estar aberto ás diferentes opcións e mesmo á posibilidade de reinvención. Para acadar o obxectivo de cambiar a sociedade a través de educación, sinalou a necesidade de incidir na atención á diversidade e na orientación, así como na adaptación das ensinanzas á realidade social e do tecido produtivo, de tal forma que se acaden mellores niveis de empregabilidade e unha maior transferencia de coñecemento.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia destacou, asemade, a corresponsabilidade de toda a sociedade na formación dos máis novos, “que está en risco nunha sociedade cada vez máis individualista”. “Familia e centros son os principais axentes educativos, pero non podemos esquecer o papel da comunidade”, dixo.

Inclusión e orientación

Carmen Pomar incidiu no labor que se está a facer en Galicia para construír unha escola inclusiva, que “recoñece a diferenza como virtude e a diversidade como capacidade”, que detecta e favorece as singularidades de cada estudante. “Ao recoñecer esta diversidade estamos dando cabida a todos os talentos, permitindo que ninguén quede no camiño”, afirmou.

Neste sentido explicou que é a escola a que debe axudar a descubrir, canalizar e potenciar ese talento individual, para o que o sistema educativo galego conta con ferramentas como o Decreto de Atención á Diversidade e diferentes protocolos que contribúen ao seu desenvolvemento. Así mesmo a Consellería está a deseñar un plan para a dinamización da orientación vocacional e profesional enfocado ao desenvolvemento persoas de cada estudante e que parte “do convencemento de que a orientación é inherente á propia educación, xa que contribúe á formación integral do alumnado, con independencia das súas capacidades ou necesidades”.

Por outra banda, acábase de crear o Servizo de Inclusión e Orientación Educativa, centrado nas medidas para o fomento da equidade e a inclusión, a igualdade de xénero, as necesidades específicas de atención educativa, a atención e o impulso das altas capacidades intelectuais, así como o asesoramento ás familias e a coordinación de todos os axentes da comunidade educativa.

Formación Profesional

A orientación é unha das ferramentas fundamentais para que o alumnado se decida por FP ou Universidade. “Calquera das dúas vías –dixo a conselleira– pode conducir a un desenvolvemento laboral satisfactorio. Unha das dúas ou as dúas porque, se as circunstancias cambian, poderán retomar estudos e continuar formándose”.

Carmen Pomar quixo destacar o aumento do prestixio da FP desde 2009, o que redundou nun aumento do número de matriculacións e nunha mellora considerable da inserción laboral dos seus titulados. Aínda así, incidiu na necesidade de seguir traballando da man das empresas e do tecido social e produtivo para seguir mellorando a oferta educativa a través da innovación, a investigación e o emprendemento.

Así mesmo explicou que desde a Consellería se quere fomentar a internacionalización da FP a través da introdución dun módulo profesional en inglés técnico de ámbito autonómico que se implantará o vindeiro curso en todos os ciclos de nova titulación, así como da extensión a todos os ciclos da realización de actividades complementarias en inglés.

Ademais, lembrou que a creación do Centro Galego da Innovación da FP, en Ourense, coa misión de impulsar proxectos de innovación aplicada, novas contornas virtuais de simulación e a xeración de proxectos empresariais, contribuirá a crear sinerxías co sector produtivo e á transferencia de coñecemento dos centros educativos á industria.

Universidade

A transferencia de coñecemento á sociedade é tamén unha tarefa fundamental da universidade do século XXI. “Aínda queda moito traballo por diante –sinalou Pomar–, pero o modelo de universidade galega é xa pioneiro e referente en España”.

A este respecto a conselleira lembrou o compromiso do seu departamento co Sistema Universitario de Galicia (SUG) “e coa súa función catalizadora do tecido produtivo galego”, camiño no que xa se ten avanzado a través, por exemplo, da especialización dos campus. Non en balde, ademais dos dous campus de excelencia internacional (Campus Vida e Campus do Mar), xa están en fase avanzada de desenvolvemento os campus Auga (Ourense), Terra (Lugo) e Industrial (Ferrol) e continúase por este camiño cos campus da Cidadanía (Santiago), Innova e Campus da Sustentabilidade (A Coruña), Vigo Tecnolóxico (Vigo) e Crea (Pontevedra).

En calquera caso Pomar quixo destacar como a aposta máis firme da Consellería neste eido a do reforzo da investigación universitaria. “Conscientes de que o talento atrae talento, estamos preparando un Plan de Captación e Retención de Talento Investigador que prevé financiamento autonómico para a contratación por parte das universidades de máis persoal investigador”. O plan terá dúas modalidades, a de investigador Distinguido e a de investigador Sénior, e lanzarase no primeiro semestre deste ano. Deste xeito crearase un entorno favorable á investigación excelente “que atraerá e recuperará talento en beneficio da nosa sociedade”.

A conselleira rematou a súa intervención facendo fincapé na tarefa conxunta de toda a sociedade de contribuír á educación dos cidadáns de Galicia do século XXI. Un camiño que é a base das sociedades máis libres, equitativas, solidarias e tolerantes e no que “non podemos permitirnos o luxo de deixar a ninguén detrás”.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas

Carmen Pomar salienta o legado de Ventura Figueroa a través de bolsas que facilitan o acceso á educación

Novas eduxunta - Xov, 2019-02-14 19:53
Idioma GallegoSummary: A conselleira presidiu a entrega dos diplomas ás persoas que obtiveron as axudas da Fundación que leva o nome deste político e clérigoDezaoito persoas acceden a axudas para o inicio e continuación de estudos superiores

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, presidiu esta tarde a entrega dos diplomas acreditativos ás persoas seleccionadas para obter as axudas ao estudo da Fundación Ventura Figueroa, unha das fundacións con fins educativos máis antigas de Europa en funcionamento.

Segundo indicou Pomar, estas bolsas constitúen “unha medida para apoiar e premiar os valores que representan os bolseiros, os do compromiso, espírito de sacrificio, e a dedicación que guía os vosos estudos”. A conselleira quixo destacar tamén a figura de Manuel Ventura Figueroa, que decidiu deixar en herdanza aos seus descendentes a oportunidade de educarse.

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia lembrou que estas axudas foron recibidas por moitos nomes ilustres como Bouza Brey, Cunqueiro ou Filgueira Valverde e sinalou que o seu obxectivo é facer “permanecer na memoria o espírito do mellor figueroismo, que nos indica que o camiño é a confianza nas ideas e na formación. Neste sentido recalcou a determinación da Consellería e da propia Fundación de “considerar a educación como un dos piares básicos da nosa sociedade e como a ferramenta básica para cambiar o mundo”.

No acto participaron tamén o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e o secretario xeral técnico da Consellería, Jesús Oitavén.

Bolseiros

A Fundación Ventura Figueroa convoca cada ano axudas ao estudo divididas en tres modalidades. A meirande parte son para o inicio ou continuación dos estudos universitarios conducentes ao título de grao, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico e outras ensinanzas superiores, cun importe de 1.300 euros por persoa. As outras dúas modalidades van dirixidas ao inicio ou continuación dos estudos oficiais de máster universitario (2.600 euros) e ao inicio ou continuación dos estudos universitarios conducentes ao título de doutor ou doutora (3.900 euros).

Nesta ocasión a fundación decidiu conceder 17 axudas da primeira modalidade, en concreto a María Landín Lariño, David Pachego Rodríguez, Carolina Lloret González, Belén García Silva, Guillermo Landín Lariño, Pablo Area Paz-Andrade, Ramón Lens González, Juan Rafael Lens González, María Caridad Martínez Portabales, Ana Pastrana Barral, Sara Rodríguez Reboredo, María Doiro Lora, David Rivadulla Tilve, Antonio Touriño Pardo, Mateo Daniel Cao Sande, Adrián Lloret González e Uxía María Vázquez Touceda.  Ademais outorgouse unha bolsa para cursar estudos de máster oficiais a Pablo Boullosa García.

Ademais da traxectoria académica e a renda familiar, para acceder a estas bolsas é necesario demostrar algún grao de parentesco con Manuel Ventura Figueroa, de acordo co espírito que guiou a creación destas axudas.

Información xeralBolsasConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas

Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

Novas eduxunta - Xov, 2019-02-14 10:17
Idioma Gallego

Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de francés (590010), música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228).

 • O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.
   
File:  Resolución do 13 de febreiro de 2019 Modelo de solicitude Modelo de alegación de méritos Corrección de erros da Resolución do 13 de febreiro de 2019Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas

Carmen Pomar celebra co alumnado do CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña (Santa Comba) o Día Mundial da Radio

Novas eduxunta - Mér, 2019-02-13 13:22
Summary: A conselleira salientou a implicación do alumnado e profesorado deste centro por converter a súa biblioteca escolar nun espazo activo de aprendizaxe e un piar esencial no desenvolvemento do seu proxecto educativo Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña, en Santa Comba, onde se levaron a cabo actividades específicas con motivo da celebración do Día Mundial da Radio, e onde os propios alumnos exerceron de guía para a conselleira, que visitou as aulas, a biblioteca e o espazo de radio.

O CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña é un dos 50 centros de toda Galicia que contan cun laboratorio de radio na súa biblioteca escolar a través do programa Radio na Biblio impulsado pola Consellería de Educación. O centro sumouse a esta iniciativa que arrancou como experiencia piloto no curso 2017/18 e que agora se afianza neste curso.

A conselleira Carmen Pomar salientou a importancia deste programa que sitúa as bibliotecas escolares como espazos clave de aprendizaxe e mellora das competencias lectoras, lingüísticas e comunicacionais dos rapaces, ao tempo que axudan tamén a fomentar o traballo en equipo.

Nesta liña, subliñou a implicación do conxunto da comunidade educativa deste centro -tanto do profesorado coma do alumnado e incluso das propias familias- por facer da súa biblioteca escolar un piar esencial do seu proxecto educativo; e que tamén é un referente formativo para o resto dos docentes, xa que colabora coa rede de formación do profesorado no ámbito das bibliotecas escolares, traballo por proxectos e biblioteca creativa.

O Pepe de Xan Baña foi un dos centros pioneiros en sumarse ás distintas iniciativas no eido das bibliotecas impulsadas pola Consellería de Educación. De feito, foi dos primeiros incluídos no Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares (PLAMBE), no que leva integrado desde hai case tres lustros, así coma na acción Biblioteca Creativa (desde a primeira convocatoria no curso 2015-16), no Radio na Biblio xa mencionado,  e no “Escornabots na biblioteca escolar”, para a introdución dos robots e da linguaxe de programación desde as propias bibliotecas.

Froito deste traballo e dedicación, acaparou os premios das últimas tres edicións dos “Traballos por proxectos”, uns galardóns cos que cada ano a Consellería busca recoñecer e estimular o deseño e desenvolvemento de iniciativas interdisciplinarias ou de investigación nos espazos das bibliotecas escolares.

Radio Fuco

Unha das actividades máis salientables do centro é a súa emisora Radio Fuco, á que hoxe foi convidada a conselleira, que foi entrevistada polos alumnos do centro. Radio Fuco creouse precisamente ao abeiro da iniciativa Radio na Biblio e hoxe é un espazo afianzado con programación específica sobre recomendacións lectoras, produción e dramatización de contos, espazos divulgativos sobre a contorna do propio centro, e unha sección dedicada a poesía e violíns, entre outros.

Información xeralEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas
Distribuir contido