Agregador de novas

A Xunta concede axudas para a matrícula de Máster oficial de 85 persoas desempregadas

Novas eduxunta - Ven, 2021-01-01 12:05

Summary: 

Obtivéronas todos os solicitantes que cumprían os requisitos da convocatoria O obxectivo é mellorar as perspectivas de incorporación destas persoas ao mercado de traballo Idioma Gallego

A Xunta publica a través do  Portal Educativo as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster, a través da que se lle subvenciona a matrícula a 85 persoas no curso académico 2020/2021, todas as que solicitaron a axuda e cumprían os requisitos. O obxectivo é apoiar aos titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas perspectivas de incorporación ao mercado de traballo. A resolución sairá publicada no Diario Oficial de Galicia nos vindeiros días.

Dos beneficiarios, 50 son mulleres e 35 son homes. Por universidades, 22 realizan o máster na Universidade da Coruña, 16 na de Santiago e 47 na de Vigo.

En función do tipo de máster que curse o beneficiario o importe máximo de axuda é de 835,80 € e o mínimo de 591 €. A contía de cada axuda individual cubre o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario, segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Para solicitar a axuda as persoas candidatas debían estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude, ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018 e estar matriculadas no curso académico 2020/21 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

Desde o inicio desta convocatoria, no curso 2013/14, concedéronse 596 destas axudas, por un importe total de 719.895,31€

Información xeral Universidade Consellería de Cultura, Educación e Universidade Alumnado
Categorías: Novas

A Xunta licita por preto de 800.000 € a mellora das instalacións no CEIP de Curtis, no IES Primeiro de Marzo de Baiona e no IES Torrente Ballester de Pontevedra

Novas eduxunta - Mér, 2020-12-30 13:48

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a contratación das obras, que terán un prazo de execución de dous meses Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vai investir preto de 800.000 euros en varias obras de mellora tanto enerxética como funcional no CEIP de Curtis, no IES Primeiro de Marzo de Baiona e no IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra, o que incidirá nunha mellor ventilación destes tres centros educativos de acordo co protocolo covid. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a licitación destas tres obras de forma conxunta a través do portal Contratos de Galicia, todas elas cun prazo de execución de dous meses.

CEIP de Curtis

Cun orzamento de licitación de 236.379,89 euros, no CEIP de Curtis as actuacións consisten na substitución de carpinterías exteriores para mellorar as condicións e ventilación, así como instalación de radiadores en aseos e a instalación de luminarias LED.

Así mesmo tamén se procederá á renovación de pavimento nas aulas do edificio principal e a realización de reformas interiores en despachos aseos e patio interior.

IES Primeiro de Marzo de Baiona

No IES Primeiro de Marzo de Baiona procederase á substitución das carpinterías exteriores do edificio principal, tanto en aulas como en talleres e despachos, por outras novas carpinterías de aluminio con rotura de ponte térmica.

Ademais, co obxecto de aumentar a superficie de ventilación dos ocos, as ventás a instalar terán apertura oscilobatente. E tamén se instalarán persianas enrollables de aluminio. O orzamento de licitación desta obra é de 292.790 euros

IES Torrente Ballester de Pontevedra

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de licitar por un importe de 250.325,28 euros as obras de mellora das carpinterías no IES Torrente Ballester de Pontevedra.

A actuación consiste na renovación das carpinterías exteriores do instituto por outras novas con apertura oscilobatente que contribuirán á mellora da ventilación das aulas.

Todas estas obras responden ao obxectivo do Goberno galego de mellorar as infraestruturas e equipamentos escolares co obxectivo de acadar o máximo confort nas aulas, e para o cal o departamento educativo do Goberno autonómico ten programado obras por un importe de máis de 51 M€ en centros de toda Galicia.

Así, no marco do Plan de Reactivación do Sector Construción para a mellora dos Centros Educativos incrementouse en 30 millóns máis dos previstos inicialmente para este ano, co fin de favorecer a creación de emprego, especialmente entre as pequenas e medianas empresas.

Co novo investimento programáronse un total de 535 actuacións de obra e equipamento. As obras contemplan tanto rehabilitacións integrais e de mellora da eficiencia enerxética como ampliacións, traballos de Reforma, Ampliación e Mellora (RAM) e rehabilitacións sectoriais (sobre as problemáticas máis comúns nos centros: cubertas, carpintarías exteriores, iluminación...), entre outras.

Construcións e melloras Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Novas

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

Novas eduxunta - Mér, 2020-12-30 13:22
Idioma Gallego

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

  • O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021, ambos incluídos.
  • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Normativa de aplicación

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

File: 

Anexo I Anexo I bis

Servizo relacionado: 

Admisión alumnado

Tema: 

Programas e plans Escolarización

Ensinanza: 

Educación infantil Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Bacharelato

Departamento: 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Subdirección Xeral de Centros

Colectivo: 

Alumnado Familias Centros

Sección: 

Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas

A Xunta licita por preto de 293.000 € a mellora das instalacións do IES Primeiro de Marzo de Baiona

Novas eduxunta - Mér, 2020-12-30 13:12

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a contratación das obras, que terán un prazo de execución de dous meses Idioma Gallego

 A Xunta de Galicia vai investir preto de 293.000 euros nas obras de mellora enerxética e funcional do IES Primeiro de Marzo, de Baiona, o que incidirá nunha mellor ventilación neste centro de acordo co protocolo covid.

A través do portal Contratos de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a licitación desta obra de forma conxunta xunto coas do CEIP de Curtis e do IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra), todas elas cun prazo de execución de dous meses e un investimento que acada os preto de 800.000 euros entre as tres actuacións.

Neste IES procederase á substitución das carpinterías exteriores do edificio principal, tanto en aulas como en talleres e despachos, por outras novas carpinterías de aluminio con rotura de ponte térmica.

Ademais, co obxecto de aumentar a superficie de ventilación dos ocos, as ventás a instalar terán apertura oscilobatente. E tamén se instalarán persianas enrollables de aluminio. O orzamento de licitación desta obra é de 292.790 euros

Mellora de infraestruturas e equipamento

Esta obra enmárcase no obxectivo do Goberno galego de mellorar as infraestruturas e equipamentos escolares co obxectivo de acadar o máximo confort nas aulas, e para o cal o departamento educativo do Goberno autonómico ten programado obras por un importe de máis de 51 M€ en centros de toda Galicia.

Así, no marco do Plan de Reactivación do Sector Construción para a mellora dos Centros Educativos incrementouse en 30 millóns máis dos previstos inicialmente para este ano, co fin de favorecer a creación de emprego, especialmente entre as pequenas e medianas empresas.

 

Co novo investimento programáronse un total de 535 actuacións de obra e equipamento. As obras contemplan tanto rehabilitacións integrais e de mellora da eficiencia enerxética como ampliacións, traballos de Reforma, Ampliación e Mellora (RAM) e rehabilitacións sectoriais (sobre as problemáticas máis comúns nos centros: cubertas, carpintarías exteriores, iluminación...), entre outras.

Construcións e melloras Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Novas

A Xunta licita por 250.000 € a mellora das instalacións do IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra

Novas eduxunta - Mér, 2020-12-30 13:09

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a contratación das obras, que terán un prazo de execución de dous meses Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vai investir algo máis de 250.000 euros nas obras de mellora enerxética e funcional do IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra, o que incidirá nunha mellor ventilación neste centro de acordo co protocolo covid.

A través do portal Contratos de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a licitación desta obra de forma conxunta xunto coas do CEIP de Curtis e do CEIP Primeiro de Marzo (Baiona), todas elas cun prazo de execución de dous meses e un investimento que acada os preto de 800.000 euros entre as tres actuacións.

Cun orzamento de licitación de 250.325,28 euros, as obras a acometer no IES Torrente Ballester consisten na renovación das carpinterías exteriores do instituto por outras novas con apertura oscilobatente que contribuirán á mellora da ventilación das aulas.

Mellora de infraestruturas e equipamento

Esta obra enmárcase no obxectivo do Goberno galego de mellorar as infraestruturas e equipamentos escolares co obxectivo de acadar o máximo confort nas aulas, e para o cal o departamento educativo do Goberno autonómico ten programado obras por un importe de máis de 51 M€ en centros de toda Galicia.

Así, no marco do Plan de Reactivación do Sector Construción para a mellora dos Centros Educativos incrementouse en 30 millóns máis dos previstos inicialmente para este ano, co fin de favorecer a creación de emprego, especialmente entre as pequenas e medianas empresas.

Co novo investimento programáronse un total de 535 actuacións de obra e equipamento. As obras contemplan tanto rehabilitacións integrais e de mellora da eficiencia enerxética como ampliacións, traballos de Reforma, Ampliación e Mellora (RAM) e rehabilitacións sectoriais (sobre as problemáticas máis comúns nos centros: cubertas, carpintarías exteriores, iluminación...), entre outras.

 

Construcións e melloras Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Novas

A Xunta licita por preto de 300.000 euros a mellora da cuberta do CEIP Mariñamansa, en Ourense

Novas eduxunta - Mér, 2020-12-30 13:03

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de iniciar a contratación das obras, que teñen un prazo de execución de tres meses Idioma Gallego

A Xunta de Galicia vén de licitar as obras da renovación da cuberta do CEIP Mariñamansa, en Ourense, por un importe de preto de 300.000 euros e tres meses de execución. O procedemento de licitación iniciado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade pode consultarse no portal Contratos de Galicia.

Segundo o proxecto técnico aprobado, a intervención consiste nas obras de renovación da cuberta do edificio deste CEIP. Deste xeito, procederase a substituír os 2.200 metros cadrados da cuberta de fibrocemento con tella cerámica por outra realizada en chapa metálica tipo sándwich.

Esta actuación enmárcase dentro da aposta do Goberno galego pola mellora das infraestruturas e equipamentos dos centros escolares co obxectivo de acadar o máximo confort nas aulas. Nesta liña o departamento educativo do Goberno autonómico programa este ano obras e equipamento de máis de 51 M€.

Así, no marco do Plan de Reactivación do Sector Construción para a mellora dos Centros Educativos incrementouse en 30 millóns máis dos previstos inicialmente para este ano, co fin de favorecer a creación de emprego, especialmente entre as pequenas e medianas empresas.

Co novo investimento programáronse un total de 535 actuacións de obra e equipamento. As obras contemplan tanto rehabilitacións integrais e de mellora da eficiencia enerxética como ampliacións, traballos de Reforma, Ampliación e Mellora (RAM) e rehabilitacións sectoriais (sobre as problemáticas máis comúns nos centros: cubertas, carpintarías exteriores, iluminación...), entre outras.

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Universidade Centros
Categorías: Novas
Distribuir contido