Instalacións

Instalacións

O CPI PROGRESO de Catoira está composto por catro edificios: 

Edificio nº 1: Nel están seis aulas de E.Primaria (catro do 1º ciclo, dúas do 2º ciclo) , comedor, cociña, unha titoría e servicios. 

Edificio nº 2: Con oito aulas de E.S.O. , laboratorio, aula de informática, aula de plástica, aula taller de tecnoloxía, aula de linguas e segunda aula de informática, cinco departamentos e servicios. 

Edificio nº 3: Onde hai seis aulas de E. Infantil, dúas delas con servicios incluídos, unha aula de Psicomotricidade, unha titoría e servicios. 

Edificio nº 4: Conta con catro aulas do 3º Ciclo de E.Primaria, dúas aulas de 2º ciclo, dúas aulas de P.T, unha aula de música, despacho de Orientación, Biblioteca, Dirección , Secretaría, Xefatura de estudos, despacho ANPA,, servicios varios etc. As clases de E.Física impartiranse no Pavillón Polideportivo Municipal situado a carón do recinto escolar. 

Distribuir contido