Instalación e mantemento

Instalación e mantemento

Dentro da familia de Instalación e Mantemento, no CIFP Coroso cóntase ca seguinte oferta académica:

RÉXIME ORDINARIO

(En horario de 8:30 a 15:00)

RÉXIME MODULAR

(En horario de 17:30 a 22:00)