Horario

Enderezo postal

Rúa dos Estudiantes, 5

15960 Ribeira - A Coruña


Teléfonos de contacto

Conserxería Centro Novo: 881 866 874

Conserxería Centro Vello: 881 866 878

Secretaría: 881 866 865

Fax: 881 866 885


Correo electrónico

cifp.coroso@edu.xunta.es


Horario

Ciclo F.P. Réxime Ordinario:

Luns a venres: 08:30 a 15:00

Descanso: 11:30 a 12:00


Ciclo F.P. Réxime Modular:

Luns a venres: 15:30 a 22:00

Descanso: 18:30 a 19:00


C.I.F.P. Coroso (Ribeira- A Coruña)