Titorías / Familia

No seguinte enlace pódese consultar o horario de atención a pais/nais/ responsables do alumnado: 

ATENCIÓN PAIS/NAIS/RESPONSABLES ALUMNADO: con aviso previo a través de 881866874.

 

 CURSO

 DÍA

 HORARIO DE ATENCIÓN

1

 1º FPB Mantemento de vehículos

 Xoves

 10:30 a 11:30 h

2

 2º FPB Mantemento de vehículos

 Xoves

 10:30 a 11:30 h

3

 1º FPB Industrias Alimentarias

 Martes

 10:30 a 11:30 h

4

 2º FPB Industrias Alimentarias

 Mércores

 10:30 a 11:30 h

5

 1º FPB Mantemento Embarcacións

 Martes

 10:30 a 11:30 h

6

 2º FPB Mantemento Embarcacións

 Venres

 10:30 a 11:30 h

7

 1º CM Carrozaría

 Martes

 12:00 a 13:00 h

8

 2º CM Carrozaría

 Xoves

 10:30 a 11:30 h

9

 1º CM Electromecánica vehículos

 Martes

 10:30 a 11:30 h

10

 2º CM Electromecánica vehículos

 Luns

 12:00 a 13:00 h

11

 1º CM Instalacións eléctricas e automáticas

 Luns

 12:00 a 13:00 h

12

 2º CM Instalacións eléctricas e automáticas

 Martes

 10:30 a 11:30 h

13

 1º CM Instalacións frigoríficas e de climatización

 Mércores

 13:00 a 14:00 h

14

 2º CM Instalacións frigoríficas e de climatización

 Luns

 10:30 a 11:30 h

15

 2º CM Elaboración produtos alimentarios

 Mércores

 12:00 a 13:00 h

16

 1º CS Automoción

 Xoves

 12:00 a 13:00 h

17

 2º CS Automoción

 Mércores

 10:30 a 11:30 h

18

1º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

 Martes

 13:00 a 14:00 h

19

 2º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

 Venres

 12:00 a 13:00 h

20

 1º CS Procesos e calidade na industria alimentaria

 Xoves

 09:30 a 10:30 h

21

 2º CS Procesos e calidade na industria alimentaria

 Xoves

 17:30 a 18:30 h

22

 Modular CM Electromecánica vehículos

 Venres

 17:30 a 18:30 h

23

 Modular CM Instalacións Eléctricas e automáticas

 Venres

 16:30 a 17:30 h

24

 Modular CM Instalacións Frigoríficas e de climatización

 Mércores

 16:30 a 17:30 h

25

 FP Dual CM Elaboración produtos alimentarios

 Martes

 09:30 a 10:30 h

26

 FP Dual CS Mantemento instalacións térmicas e de fluídos

 Venres

 10:30 a 11:30 h