Titorías / Familia

No seguinte enlace pódese consultar o horario de atención a pais/nais/ responsables do alumnado: 

ATENCIÓN PAIS/NAIS/RESPONSABLES ALUMNADO: con aviso previo a través de 881866874.

 

CURSO

TITOR/A

HORARIO DE ATENCIÓN

1

1º FPB Mantemento de vehículos

José Manuel Seoane Franco

Martes / 10:30 a 11:30h

2

2º FPB Mantemento de vehículos

José García Deus

Venres / 8:30 a 9:30h

3

1º FPB Industrias Alimentarias

Eva María Gómez Rodríguez

Mércores / 10:30 a 11:30h

4

2º FPB Industrias Alimentarias

Emma María Martínez Pérez

Xoves / 10:30 a 11:30h

5

1º FPB Mantemento Embarcacións

Alberto Vila Vidal

Xoves / 10:30 a 11:30h

6

2º FPB Mantemento Embarcacións

Manuel García Deus

Luns / 10:30 a 11:30h

7

1º CM Carrozaría

Ramón Pérez Martínez

Venres / 10:30 a 11:30h

8

2º CM Carrozaría

Eduardo García Mosconi

Venres / 9:30 a 10:30h

9

1º CM Electromecánica vehículos

José Fernando Vázquez Miranda

Luns / 12:00 a 13:00h

10

2º CM Electromecánica vehículos

Manuel Martín Vidal Miranda

Venres / 12:00 a 13:00h

11

1º CM Instalacións eléctricas e automáticas

Sergio Lloves Álvarez

Xoves / 9:30 a 10:30h

12

2º CM Instalacións eléctricas e automáticas

Alberto Boullosa Vázquez

Luns / 12:00 a 13:00h

13

1º CM Instalacións frigoríficas e de climatización

José Manuel Gestal Sánchez

Venres / 10:30 a 11:30h

14

2º CM Instalacións frigoríficas e de climatización

Óscar Vidal Caamaño

Venres / 10:30 a 11:30h

15

2º CM Instalacións de produción de calor

Ramón Creo González

Xoves / 16:30 a 17:30h

16

1º CM Elaboración produtos alimentarios

Cecilia Veiga Dou

Martes / 9:30 a 10:30h

17

2º CM Elaboración produtos alimentarios

Mónica Fraga Castro

Xoves / 10:30 a 11:30h

18

1º CS Automoción

Guadalupe López Rodríguez

Xoves / 10:30 a 11:30h

19

2º CS Automoción

José Cabanas Ferreiro

Martes / 14:00 a 15:00h

20

1º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

José Manuel Rodríguez Arosa

Xoves / 10:30 a 11:30h

21

2º CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Carlos Ruíz Seijo

Martes / 14:00 a 15:00h

22

1º CS Procesos e calidade na industria alimentaria

María José Rodríguez Caeiro

Luns / 20:00 a 21:00h

23

2º CS Procesos e calidade na industria alimentaria

Marcos Guinarte Calvo

Xoves / 20:00 a 21:00h

24

Modular CM Electromecánica vehículos

Lorena Cerdeiro Nuñez

Xoves / 16:30 a 17:30h

25

Modular CM Instalacións Eléctricas e automáticas

José Manuel Iglesias Rodríguez

Mércores / 16:30 a 17:30h

26

Modular CM Instalacións Frigoríficas e de climatización

Sonia Arias Rivas

Venres / 17:30 a 18:30h

27

FP Dual CM Elaboración produtos alimentarios

Alberto Fernández Ferreiro

Martes / 12:00 a 13:00h