Titorías / Familia

AVISO: Como medidas preventivas fronte á Covid-19, priorizarase unha primeira cita por medios telemáticos; correo electrónico ou App Abalar Móbil.

No seguinte enlace pódese consultar o horario de atención a pais/nais/ responsables do alumnado: 

ATENCIÓN PAIS / NAIS / RESPONSABLES ALUMNADO: con aviso previo a través do 881 866 874.