Transporte e mantemento de vehículos

Transporte e mantemento de vehículos

Dentro da familia de Transporte e Mantemento de Vehículos, no CIFP Coroso cóntase ca seguinte oferta académica:

RÉXIME ORDINARIO:

(En horario de: 08:30 a 15:00)

REXIME ADULTOS (OFERTA MODULAR):

(En horario de : 17:30 a 22:00)