Horario de grupos

Horario dos distintos grupos do CIFP Coroso. Clique nos textos para poder ver o documento .pdf correspondente.

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA

           

1ºA

Industrias alimentarias

2019 - 2020

 

1ºA

Mantemento de vehículos

2019 - 2020

 

1ºA

Mantenemento de embarcacións

2019 - 2020

 

2ºA

Industrias Alimentarias

2019 - 2020

 

2ºA

Mantemento de vehículos

2019 - 2020

 

2ºA

Mantenemento de embarcacións

2019 - 2020

1º CICLOS MEDIOS

 

1ºCM

Carrozaría

2019 - 2020

 

1ºCM

Electromecánica de vehículos

2019 - 2020

 

1ºCM

Instalacións eléctricas e automatismos

2019 - 2020

 

1ºCM

Instalacións Frigoríficas e climatización

2019 - 2020

2º CICLOS MEDIOS

 

2ºCM

Carrozaría

2019 - 2020

 

2ºCM

Elaboración de produtos alimentarios

2019 - 2020

 

2ºCM

Electromecánica de vehículos

2019 - 2020

 

2ºCM

Instalacións eléctricas e automatismos

2019 - 2020

 

2ºCM

Instalacións Frigoríficas e climatización

2019 - 2020

1º CICLOS SUPERIORES

 

 1ºCS

 Automoción

2019 - 2020

 

1ºCS

Sistemas electrotécnicos e automáticos

2019 - 2020

 

1ºCS

Procesos e calidade na industria alimentaria

2019 - 2020

2º CICLOS SUPERIORES

 

2ºCS

Automoción

2019 - 2020

 

2ºCS

Sistemas electrotécnicos e automáticos

2019 - 2020

 

2ºCS

Procesos e calidade na industria alimentaria

2019 - 2020

REXIMEN DE ADULTOS

 

 

Electromecánica de vehículos

2019 - 2020

 

 

Instalacións eléctricas e Automáticas

2019 - 2020

 

 

Instalacións Frigoríficas e de Climatizacións

2019 - 2020

F.P. DUAL

 

CS

Instalacións térmicas e de fluídos

2019 - 2020

 

CM

Elaboración de productos alimentarios

2019 - 2020