Horario de grupos

Horario dos distintos grupos do CIFP Coroso. Clique nos textos para poder ver o documento .pdf correspondente.

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA

           

1ºA

Industrias alimentarias

2018 - 2019

 

1ºA

Mantemento de vehículos

2018 - 2019

 

1ºA

Mantenemento de embarcacións

2018 - 2019

 

2ºA

Industrias Alimentarias

2018 - 2019

 

2ºA

Mantemento de vehículos

2018 - 2019

 

2ºA

Mantenemento de embarcacións

2018 - 2019

1º CICLOS MEDIOS

 

1ºCM

Carrozaría

2018 - 2019

 

1ºCM

Elaboración de produtos alimentarios

2018 - 2019

 

1ºCM

Electromecánica de vehículos

2018 - 2019

 

 1ºCM

Instalacións de producción de calor

 2018 - 2019

 

1ºCM

Instalacións eléctricas e automatismos

2018 - 2019

 

1ºCM

Instalacións Frigoríficas e climatización

2018 - 2019

2º C ICLOS MEDIOS

 

2ºCM

Carrozaría

2018 - 2019

 

2ºCM

Elaboración de produtos alimentarios

2018 - 2019

 

2ºCM

Electromecánica de vehículos

2018 - 2019

 

2ºCM

Instalacións de producción de calor

2018 - 2019

 

2ºCM

Instalacións eléctricas e automatismos

2018 - 2019

 

2ºCM

Instalacións Frigoríficas e climatización

2018 - 2019

1º CICLOS SUPERIORES

 

 1ºCS

 Automoción

 2018 - 2019

 

1ºCS

Sistemas electrotécnicos e automáticos

2018 - 2019

 

1ºCS

Procesos e calidade na industria

2018 - 2019

2º CICLOS SUPERIORES

 

2ºCS

 Automoción

2018 - 2019

 

2ºCS

Sistemas electrotécnicos e automáticos

2018 - 2019

 

2ºCS

Procesos e calidade na industria

2018 - 2019

REXIMEN DE ADULTOS

 

 

Electromecánica de vehículos

 2018 - 2019

 

 

Instalacións eléctricas e Automáticas

2018 - 2019

 

 

Instalacións Frigoríficas e de Climatizacións

 2018 - 2019

 

 

Dual Elaboración de procesos alimentarios

2018 - 2019