Equipo directivo

 Cargo  Nome e apelidos
 Director/a  Antonio Manuel Teira Rivas
 Vicedirector/a  José David Santos Soler
 Secretario/a  Ramón Sieira Hermida
 Xefe/a de estudos  Patricia Mariño Bouza