Consello social

 Representante  Cargo
 Presidente/a  Director/a do CIFP Coroso
 Secretario/a  Secretario/a do CIFP Coroso
 Xefe/a de estudos  Xefe/a estudos do CIFP Coroso
 Representante 1 Claustro  Docente 1
 Representante 2 Claustro  Docente 2
 Representante 3 Claustro  Docente 3
 Representante 1 Administración  Cargo da Consellería EUFP
 Representante 2 Administración  Cargo da Consellería EEI
 Representante 3 Administración  Cargo da Consellería EEI
 Representante empresarial  Presidente Asociación empresarios 1
 Representante empresarial  Presidente Asociación empresarios 2
 Representante Organización sindical 1  Sindicato 1
 Representante Organización sindical 2  Sindicato 2