Consello social

 Nome e apelidos  Representante de...
 Antonio Manuel Teira Rivas  Director/a
 Mónica Martínez Iglesias  Persoal Docente
 Ramón Perez Martínez  Persoal Docente
 José Manuel Sampedro  Persoal Docente
 Águeda Mariño Poza  Alumnado
 Pilar Álvarez Martínez  Administración
 José Joaquin Cabo Pociña  Org. Sindicais
 Antonio Miranda Blanco  Org. Empresariais ou Instit.
 José Salvador Pardo Martínez  Administración
 Paula Rodríguez Noya  Org. Sindicais
 Mª del Carmen Rodríguez  Administración
 José Ramón Romero García  Org. Empresariais ou Instit.
 Carlos Andrés Salvado Fernández  Persoal Docente