Industrias alimentarias

Industrias alimentarias

Dentro da familia de Industrias Alimentarias, no CIFP Coroso cóntase ca seguinte oferta académica:

RÉXIME ORDINARIO:

(En horario de: 08:30 a 15:00)

(En horario de: 15:30 a 22:00)

RÉXIME ADULTOS: