Electricidade e electrónica

Electricidade e electrónica

Dentro da familia de Electricidade e Electrónica, no CIFP Coroso cóntase ca seguinte oferta académica:

RÉXIME ORDINARIO

(En horario de 8:30 a 15:00)

RÉXIME MODULAR

(En horario de 17:30 a 22:00)