mary

A Resolución do 19 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, establece o calendario para a celebración das eleccións dos membros dos Consellos Escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

No presente proceso electoral corresponde elixir a dous pais/nais dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar.

Circular nº 1, aquí

Circular nº 2, aquí

Modelo candidatura, aquí

Circular nº 3, aquí