Comedor Escolar

 

   ›Decreto que regula o funcionamento dos comedores escolares.

 

   ›Orde que regula o funcionamento dos comedores escolares.

 USUARIOS

Todo o alumnado desplazado o cal recibe unha beca da administración.

O alumnado de Vilar de Barrio o cal tamén recibe unha axuda da administración.

O persoal que traballa no centro.

PERSOAL

Un cociñeiro.

Unha encargada.

Colaboradores/as: o profesorado do centro durante as comidas e seis nais na vixilancia do recreo posterior ás comidas.

MENÚS

 Elabóranse mensualmente, entrégase unha copia ó alumnado e exponse no taboleiro do centro.

Podes consultar ós menús dos diferentes meses:

 Curso 2010-2011

SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DECEMBRO
 XANEIRO FEBREIRO 
 MARZO ABRIL 
MAIO  XUÑO

Curso 2011-2012

SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DECEMBRO
 XANEIRO FEBREIRO 
 MARZO ABRIL 
MAIO  XUÑO

Curso 2012-2013

SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DECEMBRO
 XANEIRO FEBREIRO 
 MARZO ABRIL 
MAIO  XUÑO

Curso 2013-2014

SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DECEMBRO
 XANEIRO FEBREIRO 
 MARZO ABRIL 
MAIO XUÑO

ENTREVISTA Ó COCIÑEIRO 

A quí podes escoitar a entrevista que o alumnado de 3º ciclo lle realizou ó cociñeiro.Entrevista ó cociñeiro

RECEITAS DE COCIÑA DO CLEMENTE: Aquí podes ver varios Power Points con algunha das recetas do noso cociñeiro.