Escolas Unitarias, Antigos Directores, Antigos alumnos, As orixes

Escolas Unitarias

      As escolas unitarias constitúen o xerme da nosa escola. Elas foron a base para a creación dos denominados grupos escolares. Nelas,  mestres e mestras entregados exercían a súa profesión, moitas veces nunhas condicións penosas. Gracias a eles, xeracións de veciños do noso concello recibiron unha educación e a posibilidade de labrarse un futuro. Vaia dende estas liñas o noso recoñecemento e o máis sincero agradecemento en nome de todos eles.

     Naquel momento concentrouse nel ó alumnado das seguintes escolas unitarias nas que desempeñaban o seu labor os seguintes mestres e mestras:

Alberguería  
Arnuíde

Dolores Caride Pérez

José Ferreiro Novoa

Borrán Manuela Nieto Formoso
Bóveda Marina Dopazo
Cancillós Generosa Rodríguez Cid
Cortegada Amalia Pereira Castro
Folgoso Plácida Rivero González
Gomareite María del Pilar Conde
Maus María del Carmen Santos Berjano
Padreda Marina Casado Novoa
Paradiña Isabel
Penouzos Juan Manuel Carballo Rodríguez
Porto

Julia María Dapena

Luis Mascareñas

Prado María Josefa Pérez
Rebordechao  
Seiró Dorinda Nóvoa López
Vilar de Barrio

Antonia Fernández Grande

Jose García Salgado

Corona Núñez Rivas

Jesús Meno Vaamonde

Codosedo Oliva Ferreiro

  No curso 2000-2001 incorporouse ó Centro o alumnado da escola Unitaria de Arnuíde cando se xubilou a súa mestra Florinda Gomez Blanco.           

     Nun primeiro momento concentrouse ó alumnado da escola de Rebordechao pero debido ás dificultades dos accesos, voltouse a abrir dita escola ata o curso 1992-1993 en que as melloras nas estradas fixeron posible que este alumnado se escolarizase de novo no Colexio de Vilar de Barrio.

Antigos directores

     Antes da actual dirección do centro, outros mestres e mestras exerceron este cargo con absoluta entrega, levandoo máis alá das exclusivas obrigas que implicaba.

  • Jesús Meno Vaamonde ( 1977-1993)

  • Antonia Fernández Grande (1993-2000)

  • Manuela Iglesias Baltar (2000-a actualidade)

As orixes

     O Ceip Vilar de Barrio comenzou a funcionar no ano 1977, o ano da chegada da democracia ó Estado Español. O Delegado de Educación, Don Avelino Nespereira foi o encargado de cortar a fita oficial e alí estaban presentes os mestres e mestras, os primeiros alumnos e alumnas e todos os veciños e veciñas de Vilar de Barrio. Foi todo un acontecemento, xa que puña fin ó esparexemento escolar nas diferentes escolas unitarias do concello.

     Nun primeiro momento tiña unha matricula de 260 alumnos e alumnas tendo que realizar as comidas de mediodía en dúas tandas.

     Dende os primeiros cursos o edificio foi sufrindo varias modificacións, cerrouse un dos patios cubertos aproveitando o espacio para a construcción dunha aula de usos múltiples.

Distribuir contido