Orientacións familiares para o control de esfínteres.

A retirada do cueiro é un proceso máis de aprendizaxe que levan a cabo os nenos e nenas no seu proceso madurativo.

Se pinchades na imaxe poderedes acceder as pautas que desde o DO recomendamos para acadar o axeitado control de esfínteres.