Equipo docente

O Equipo Docente do Departamento de Inglés do CEIP Francisco Vales Villamarín está formado por:

- Mª José Espiñeira Ruzo.

- Mercedes González López.

- Juan Ángel García Yáñez.

- José Luis Veloso Blanco.