Nadal no CEIP Sada y sus Contornos

Hoxe despedimos o primeiro trimestre cunha xornada de festa. Realizamos distintas actividades nas aulas, unha deliciosa chocolatada e finalmente compartimos unhas badaladas cun programa do Tarabelo nas Ondas.

Nestes días fixemos unha recollida solidaria de alimentos na que, unha vez máis, toda a comunidade educativa contribuíu activamente. Cáritas e Cruz Vermella (organizacións beneficiarias da mesma) trasladaron o seu agradecemento a todas as persoas que participaron nesta iniciativa.

No remate deste ano tan especial, o claustro de mestres/as, o persoal, a dirección do centro e a Asociación de Nais e Pais As Mariñas, queren transmitir a todas as familias o desexo dunhas felices festas e Aninovo 2021.

PARA ESCOITAR AS BADALADAS NO TARABELO NAS ONDAS CLICA AQUÍ

Clica na imaxe para ver as fotos

Subvención do Concello de Sada

O Concello de Sada subvenciona con 3.000 € os gastos de transporte das saídas escolares, de reprografía e de adquisición de material diverso.

Convenio de colaboración entre o Concello  de Sada e o CEIP Sada y sus Contornos, para financiar saídas escolares, reprografía e material de oficina e escolar diverso segundo subvención nominativa prevista nas Bases de execución do orzamento municipal para 2020.

Durante o ano 2020, os gastos de transporte ocasionados polas saídas escolares realizadas así como a reprografía e adquisición de diverso material escolar e de oficina, foron subvencionados polo Concello de Sada cunha axuda de 3.000 €.

O que se informa para o xeral coñecemento da Comunidade Educativa en cumprimento da cláusula QUINTA do Convenio de colaboración.

3 de decembro: Día Internacional das Persoas con Discapacidade

O 3 de decembro celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade e no centro realizamos diferentes actividades co obxectivo de informar e concienciar  sobre a realidade e necesidades das persoas con discapacidade, así como destacar os beneficios  que derivan da súa integración en todos os ámbitos da sociedade. A diversidade é a nosa riqueza!

Clica nas imaxes para ver os carteis do mural realizado e escoitar un programa especial do Tarabelo nas Ondas.

  

 

REPARTO DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO. LISTAXES DEFINITIVAS

Mañá, venres 4 de decembro, publicaranse no taboleiro interior do centro as listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as para o reparto de máscaras entre o alumnado. 

Todo o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar está admitido.

Unha vez publicados os beneficiarios/as, o centro procedeu á adquisición das máscaras. Cando estas cheguen ao centro, comunicarase o procedemento para o reparto das mesmas.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO: LISTAXES PROVISIONAIS

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para ser beneficiario/a do reparto de máscaras entre o alumnado, publicáronse no día de hoxe, 30 de novembro, as listaxes provisionais de admitidos/as e excluídos. Cumprindo co recollido no artigo 11 da ORDE de 6 de novembro de 2020 que regula o procedemento, estas listaxes só estarán dispoñibles no taboleiro interior do centro.

Todo o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar está admitido directamente. 

25 de novembro: Respecta o meu espazo.

Baixo o lema "Respecta o meu espazo" celebramos o Día Internacional Contra a Violencia de Xénero con diversas actividades nas aulas: lecturas de contos, composicións artísticas, visionado de curtametraxes, un programa especial do “Tarabelo nas Ondas” dedicado a esta conmemoración...

Escoita O Tarabelo nas Ondas aquí.

Clica na imaxe para ver algunhas das fotos das actividades realizadas.

 

 Vídeo da clase de 3º de EP

 

CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

No DOG de hoxe, 13 de novembro de 2020, publicouse a Orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

      1. Non ten que presentar solicitude

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

    2. Ten que presentar solicitude

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros. 

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente  onde estea matriculado o alumno/a utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Este formulario  e solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

Presentación de solicitudes: Con cita previa en horario de 09:55 a 10:35.

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, e dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.

Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2018, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Orde da convocatoria.

Documentación a presentar.

Anexo I e II

 

AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA

Convocatoria de axudas económicas ás familias para atender aos gastos do comezo do curso escolar da Concellería de Educación do Concello de Sada. 

Enlace á web municipal onde se atopa a información da convocatoria

Actualización do prazo para a presentación de solicitudes. (11 de novembro 2020).

Magosto, Samaín e Halloween

Unha celebración do Magosto, Samaín e Halloween diferente pero na que non faltaron as cabazas, os disfraces terroríficos e as castañas.

Aquí tedes os enlaces aos vídeos das lecturas e das cabazas que realizaron os nenos/as de cada aula.

 O xogo do Samaín, xogo en Genially para realizar nas aulas.

Clica nas imaxes para ver as fotos

 

PROXECTO EDIXGAL: INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

Este ano o centro comeza a súa participación no Proxecto Edixgal. A aula de 5º de EP será a primeira en ter as ventaxas que este proxecto proporciona. A aula dispón dun encerado dixital interactivo, dun proxector, dun portátil para o/a profesor/a e dun ordenador por alumno/a. Ademais, contan con conexión Wifi para que o alumnado poida acceder aos contidos dixitais e seguir a actividade educativa na aula desde o seu equipo. Facendo clic nas imaxes podedes acceder a información referida ao proxecto Edixgal.

                             Espazo dedicado ao proxecto                                                         Folleto informativo 

        

 

O alumnado pode levar o portátil para a súa casa, cubrindo un formulario de asunción de responsabilidade que debe entregarse debidamente cumprimentado e asinado no centro educativo. Existe a posibilidade de contratar un seguro opcional para o portátil (independente do centro).

Distribuir contido