RESOLUCIÓN DEFINITIVA FONDOLIBROS. FORMULARIO PARA SOLICITUDE BANCO DE LIBROS DA ANPA

Xa se pode consultar a Resolución definitiva de Fondolibros:

FONDOLIBROS - LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS.

FONDOLIBROS - LISTAXE DEFINITIVA DE EXCLUIDOS.

 

BANCO DE LIBROS DA ANPA

Unha vez que comproben a lista de Fondolibros, cada familia poderá solicitar a ANPA os libros que necesite para os cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, a través do seguinte formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUDE DO BANCO DE LIBROS DA ASOCICIÓN DE NAIS E PAIS.

*Lembren que en 3º e 4º de Primaria non se utiliza libro de Lingua Galega.

Os libros entregaranse ao inicio do próximo curso.

LISTADO DE LIBROS PARA O PRÓXIMO CURSO

COMEDOR ESCOLAR 2018-2019. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Resolución definitiva de admitidos no servizo de comedor para o curso 2018-2019.

Publícase a Resolución definitiva de alumnado admitido como usuario de comedor para o curso 2018-2019. Os interesados poderán presentar recurso de alzada contra a presente Resolución ante a Xefatura Territorial nun prazo dun mes a partir da publicación da mesma.

Sada a 6 de xullo de 2018.

 

Resolución provisional de admitidos no servizo de comedor para o curso 2018-2019.

Os interesados poderán presentar reclamacións contra a presente Resolución ante o Consello Escolar nun prazo de cinco días a partir da publicación da mesma.

Sada a 28 de xuño de 2018.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2018-2019

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS FONDOLIBROS

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUIDOS FONDOLIBROS

Prazo de reclamacións: 2 días desde a publicación das listaxes.

Sada a 29 de xuño de 2018

IMPORTANTE: Na Resolución provisional adxudícanse os libros existentes no centro, recollidos aos alumnos que recibiron axudas en cursos anteriores.

Aos alumnos e alumnas que aparecen sen libros, ou que non reciben o total que lles corresponden, procederase a adxudicarlles libros na Resolución definitiva. O número de exemplares que se adxudicarán dependerá da renda familiar.

Cando se publique a resolución definitiva tamén se habilitará o acceso a un formulario para solicitar libros de texto do Banco de Libros da ANPA a aquelas familias que non reciben libros do Fondolibros da Consellería ou que non lles concederon todos os que necesitan.

Despedida da promoción 2008 - 2018

Clicade na imaxe para ver as fotos do acto de graduación de 6º. 

Noventa aniversario das escolas de Sada y sus Contornos

Excursión á Illa de Arousa

O día 15 de Xuño realizamos unha actividade de sendeirismo na Illa de Arousa.

Os obxectivos de esta actividade foron os seguintes:

Toma de contacto ca Natureza: Visitamos  unha zona natural protexida “ Punta Carreirón” dende onde puideron observar as aves mariñas e o paso das touliñas. Nesta actividade estivemos acompañados de monitores da Aula da Natureza  Siradella do Grove.(Que, por certo, felicitaron aos rapaces polo seu comportamento)

Colaboramos ca campaña de eliminación do plástico, recollemos un montón.

E xa por último, disfrutamos da compañía entre todos nós, pasamos un día fóra do Colexio, charlando, camiñando, xogando, vendo cousas novas e respectándonos os uns aos outros. Foi un día moi especial para os rapaces de 5º e 6º.

Grazas por seren tan responsables e demostrar un gran respecto pola Natureza!

Parabens! Luisa,Tamara, Teresa e Lois.

 

Illa Fantasía: Expedición ate os tres picos de dragón

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2018-2019

O servizo de comedor para o curso 2018-2019 ofértase nas instalacións do IES Mosteirón. O desprazamento realizarase en transporte financiado polo Concello de Sada. O número de prazas dispoñibles é de 46 e, se houbera máis solicitantes que prazas, os que non a obteñan quedarán en lista de espera.

O prazo para a presentación de solicitudes, así como a documentación acreditativa nos casos que sexa preciso, será do 7 ao 25 de xuño ámbolos dous inclusive, en horario de secretaría do centro. Así mesmo aquelas  persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo. As instancias de solicitude pódense recoller no centro a ou descargalas da web, así como o impreso de autodeclaración.

A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determínase no impreso de autodeclaración que as familias deberán achegar ao centro, debidamente cuberto, antes do 11 de setembro de 2018.

Publicarase no taboleiro de anuncios e na web do centro, antes do 1 de xullo, a lista provisional de admitidos  para o servizo de comedor entre as solicitudes recibidas.

 SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR

O Consello Escolar do centro procederá a admisión no servizo de comedor respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe dos Servizos Sociais do concello.

-Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores.

-Outro alumnado do centro.

Documentos:

Impreso para solicitude do servizo de comedor.

Impreso de autodeclaración e Instrucións para cumprimentar o impreso de autodeclaración.

Solicitude para colaborar no servizo de comedor.

Calculadora para autodeclaración.

Distribuir contido