COMEDOR ESCOLAR 2017-2018. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Resolución definitiva de admitidos no servizo de comedor para o curso 2017-2018.

Publícase a Resolución definitiva de alumnado admitido como usuario de comedor para o curso 2017-2018. Os interesados poderán presentar recurso de alzada contra a presente Resolución ante a Xefatura Territorial nun prazo dun mes a partir da publicación da mesma.

Sada a 6 de xullo de 2017.

 

Resolución provisional de admitidos no servizo de comedor para o curso 2017-2018.

Os interesados poderán presentar reclamacións contra a presente Resolución ante o Consello Escolar nun prazo de cinco días a partir da publicación da mesma.

Sada a 30 de xuño de 2017.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA FONDOLIBROS. FORMULARIO PARA SOLICITUDE BANCO DE LIBROS DA ANPA

Xa se pode consultar a Resolución definitiva de Fondolibros:

FONDOLIBROS - LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS.

FONDOLIBROS - LISTAXE DEFINITIVA DE EXCLUIDOS.

 

BANCO DE LIBROS DA ANPA.

Unha vez que comproben a lista de Fondolibros, cada familia poderá solicitar a ANPA os libros que necesite para os cursos de 3º a 6º de primaria, a través do seguinte formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUDE DO BANCO DE LIBROS DA ASOCICIÓN DE NAIS E PAIS.

*Lembren que en 3º e 4º de Primaria non se utiliza libro de Lingua Galega

Os libros entregaranse ao inicio do próximo curso.

 

LISTADO DE LIBROS PARA O PRÓXIMO CURSO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2017-2018

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS FONDOLIBROS

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUIDOS FONDOLIBROS

Prazo de reclamacións: 2 días desde a publicación das listaxes.

IMPORTANTE: Nesta Resolución provisional adxudícanse os libros existentes no centro, recollidos aos alumnos que recibiron axudas en cursos anteriores.

Aos alumnos e alumnas que aparecen sen libros, ou que non reciben o total que lles corresponden, procederase a adxudicarlles libros na Resolución definitiva. O número de exemplares que se adxudicarán dependerá da renda familiar.

Cando se publique a resolución definitiva tamén se habilitará o acceso a un formulario para solicitar libros de texto do Banco de Libros da ANPA a aquelas familias que non reciben libros do Fondolibros da Consellería ou que non lles concederon todos os que necesitan.

Despedida da promoción 2008 - 2017

 

Imaxes de "Illa Fantasía, primeira viaxe en globo"

Foi unha xornada inesquecible. Aquí tedes as imaxes e en breve un vídeo.

Clica na foto para ver as imaxes.

 

Video resumo de Illa Fantasía, primeira viaxe en globo. 

Letras Letriñas 2016 2017

Clica para descargar o xornal Letras Letriñas 2016-2017, así poderás acceder ás distintas novas a través dos enlaces que contén a publicación.

 

Illa Fantasía, a escola do Unicornio: Encontro en Gandarío.

“Illa Fantasía, a Escola do Unicornio” é un proxecto de animación á lectoescritura, que nace no CEIP Sada y sus Contornos e está coordinado por Esperanza Arias Ferreiro, mestra deste centro. O proxecto iniciouse o curso pasado e neste sumáronse máis centros. Foi premiado pola Fundación Barrié na ”V Convocatoria de Proyectos Escolares 2016-2017” dentro do apartado de proxectos intercentros (http://www.fundacionbarrie.org/v-convocatoria-resolucion-2016  ). Colaboran tamén no mesmo institucións como a Biblioteca Municipal e a Concellería de Educación do Concello de Sada e  diversas empresas. As actividades realizadas poden seguirse no blogue: http://escueladelunicornio.blogspot.com.es/

 O venres, 16 de xuño, terá lugar no Albergue de Gandarío o encontro “Illa Fantasía, a Escola do Unicornio: Primeira viaxe en globo”. Participarán no mesmo alumnado e profesorado de 7 centros educativos. Os centros participantes son: CEIP Sada y sus Contornos, CEIP Plurilingüe O Mosteirón, CEIP Pedro Barrié de La Maza, EEI Carnoedo, CEIP Vales Villamarín, CEIP Sofía Casanova e CRA de Culleredo. En total participarán 990 nenos e nenas. Cada centro terá unha cor identificativa, a nosa será a vermella, así levarán petos e pulseiras identificativas nesa cor.

Clicando nas imaxes pódese ver o plano do Albergue para o día do encontro e o cartel deste evento.

 

Video realizado por Carlos Fernández.

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018

O servizo de comedor para o curso 2017-2018 ofértase nas instalacións do IES Mosteirón. O desprazamento realizarase en transporte financiado polo Concello de Sada. O número de prazas dispoñibles é de 46 e, se houbera máis solicitantes que prazas, os que non a obteñan quedarán en lista de espera.

O prazo para a presentación de solicitudes, así como a documentación acreditativa nos casos que sexa preciso, será do 7 ao 27 de xuño ámbolos dous inclusive, en horario de secretaría do centro. Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo. As instancias de solicitude pódense recoller no centro a ou descargalas da web, así como o impreso de autodeclaración.

A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determínase no impreso de autodeclaración que as familias deberán achegar ao centro, debidamente cuberto, antes do 11 de setembro de 2017.

Antes do 1 de xullo publicarase, no taboleiro de anuncios e na web do centro, a lista provisional de admitidos  para o servizo de comedor entre as solicitudes recibidas.

 SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR

Terán dereito ao servizo de comedor o alumnado escolarizado no centro que lle corresponda por pertencer a área de influencia do centro ou por escolarización forzosa no mesmo. Este requisito deberán acreditalo todos os solicitantes aportando o certificado de empadroamento. O Consello Escolar do centro procederá a admisión no servizo de comedor respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe dos Servizos Sociais do concello.

-Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores.

-Outro alumnado do centro.

Solicitude de servizo de comedor escolar.

Solicitude para colaborar no comedor.

Impreso Autodeclaración e instrucións para cubrir o impreso de Autodeclaración.

Calculadora simulación prezos comedores.

Distribuir contido