Entrega diplomas TEI

Hoxe realizamos o acto de entrega de diplomas aos titores TEI de 5º. A mesma foi realizado polo alcalde de Sada Benito Portela e o noso director Miguel Gayoso. Parabéns a todos/as titores/as pola labor realizado durante este curso.

Excursión a Taramundi

Os nenos e nenas de 5º e 6º cursos de Primaria fixemos unha excursión a Taramundi. Percorrimos unha fermosa ruta de sendeirismo ata os Teixois. Alí poidemos ver diferentes construcións que aproveitan a forza da auga para funcionar: unha ferrería, un muíño, o batán e un xerador de corrente eléctrica.

Exposición proxecto Illa Fantasía

Autoprotección escolar. Como actuar nun incendio.

Alberto, o pai de Helia, é bombeiro. Veu ao cole a explicarnos como evitar os incendios e como actuar no caso de que se produzan.

Vimos un vídeo explicativo das normas que debemos observar ante incendio. Trouxo un casco de bombeiro e una boca de mangueira.

Pasámolo moi ben e aprendemos moito.

 

Letras Galegas 2019

O Día das Letras Galegas deste ano estivo dedicado a homenaxear a Antón Fraguas. Fixemos moitas actividades para coñecer a vida e a obra do autor e entre todos fixemos un mural que colocamos na entrada do Colexio. Como remate cantamos e bailamos con Mama Cabra.

 

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG de 20 de maio de 2019 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/2020.

No curso 2019/2020 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado en toda a Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/PaxinaInicio.action    

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 21 de xuño de 2019, inclusive.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros ) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Neste caso a solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400,00 euros: 170 euros

-Renda per cápita familiar superior a 5.400 ata 9.000,00 euros: 90 euros

Para os efectos de renda terse en conta o exercicio fiscal do ano 2017 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2017.

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2017, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 415) e a base impoñible do aforro (recadro 435); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto. A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. Para o alumnado que vaia cursar 3º e 5º de primaria o vindeiro curso, a ANPA conta con libros suficientes no seu Banco de libros. Ademais para aquelas familias que non se lles conceda libros a través do Fondo solidario en 4º e 6º cursos de Primaria (por superar os límites de renda) tamén hai libros da ANPA neses cursos que seguramente sexan suficientes. En breve a ANPA remitirá unha circular para explicar como acollerse ao Banco de libros.

Orde da convocatoria.

Anexo I e II. Solicitude.

Fondo libros.

Sede electrónica.

As obras están rematando

Temos previsto que a mediados de maio estean rematando as obras do patio cuberto e do peche exterior do centro.

O novo peche xa está instalado e solo queda o pintado do mesmo. Proxecta unha renovada imaxe do centro ofrecendo un espazo máis diáfano e luminoso.

O patio cuberto xa está case rematado. Estanse realizando os traballos de pintado do chan e acondicionamento das paredes. Ao mesmo tempo xa se instalou o valado da parte superior que permitirá incrementar a superficie de patio co que contará o colexio. 

Despois de catro anos de espera estamos desexando poder estrear estas novas instalacións que por fin permitirán contar cun espazo moi necesario para impartir educación física, psicomotricidade e disfrutrar dos tempos de lecer os días de choiva. 

Distribuir contido