Despedida da promoción 2008 - 2017

 

Imaxes de "Illa Fantasía, primeira viaxe en globo"

Foi unha xornada inesquecible. Aquí tedes as imaxes e en breve un vídeo.

Clica na foto para ver as imaxes.

 

Video resumo de Illa Fantasía, primeira viaxe en globo. 

Letras Letriñas 2016 2017

Clica para descargar o xornal Letras Letriñas 2016-2017, así poderás acceder ás distintas novas a través dos enlaces que contén a publicación.

 

Illa Fantasía, a escola do Unicornio: Encontro en Gandarío.

“Illa Fantasía, a Escola do Unicornio” é un proxecto de animación á lectoescritura, que nace no CEIP Sada y sus Contornos e está coordinado por Esperanza Arias Ferreiro, mestra deste centro. O proxecto iniciouse o curso pasado e neste sumáronse máis centros. Foi premiado pola Fundación Barrié na ”V Convocatoria de Proyectos Escolares 2016-2017” dentro do apartado de proxectos intercentros (http://www.fundacionbarrie.org/v-convocatoria-resolucion-2016  ). Colaboran tamén no mesmo institucións como a Biblioteca Municipal e a Concellería de Educación do Concello de Sada e  diversas empresas. As actividades realizadas poden seguirse no blogue: http://escueladelunicornio.blogspot.com.es/

 O venres, 16 de xuño, terá lugar no Albergue de Gandarío o encontro “Illa Fantasía, a Escola do Unicornio: Primeira viaxe en globo”. Participarán no mesmo alumnado e profesorado de 7 centros educativos. Os centros participantes son: CEIP Sada y sus Contornos, CEIP Plurilingüe O Mosteirón, CEIP Pedro Barrié de La Maza, EEI Carnoedo, CEIP Vales Villamarín, CEIP Sofía Casanova e CRA de Culleredo. En total participarán 990 nenos e nenas. Cada centro terá unha cor identificativa, a nosa será a vermella, así levarán petos e pulseiras identificativas nesa cor.

Clicando nas imaxes pódese ver o plano do Albergue para o día do encontro e o cartel deste evento.

 

Video realizado por Carlos Fernández.

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018

O servizo de comedor para o curso 2017-2018 ofértase nas instalacións do IES Mosteirón. O desprazamento realizarase en transporte financiado polo Concello de Sada. O número de prazas dispoñibles é de 46 e, se houbera máis solicitantes que prazas, os que non a obteñan quedarán en lista de espera.

O prazo para a presentación de solicitudes, así como a documentación acreditativa nos casos que sexa preciso, será do 7 ao 27 de xuño ámbolos dous inclusive, en horario de secretaría do centro. Así mesmo aquelas persoas que desexen colaborar como persoal coidador do alumnado que utiliza o servizo de comedor poden presentar a súa solicitude no mesmo prazo. As instancias de solicitude pódense recoller no centro a ou descargalas da web, así como o impreso de autodeclaración.

A contía a pagar por este servizo, ou a súa gratuidade, determínase no impreso de autodeclaración que as familias deberán achegar ao centro, debidamente cuberto, antes do 11 de setembro de 2017.

Antes do 1 de xullo publicarase, no taboleiro de anuncios e na web do centro, a lista provisional de admitidos  para o servizo de comedor entre as solicitudes recibidas.

 SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS DO SERVIZO DE COMEDOR

Terán dereito ao servizo de comedor o alumnado escolarizado no centro que lle corresponda por pertencer a área de influencia do centro ou por escolarización forzosa no mesmo. Este requisito deberán acreditalo todos os solicitantes aportando o certificado de empadroamento. O Consello Escolar do centro procederá a admisión no servizo de comedor respectando estritamente a seguinte orde de preferencia:

-Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior.

-Alumnado en situación socioeconómica desfavorable ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, acreditado con informe dos Servizos Sociais do concello.

-Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

-Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores.

-Outro alumnado do centro.

Solicitude de servizo de comedor escolar.

Solicitude para colaborar no comedor.

Impreso Autodeclaración e instrucións para cubrir o impreso de Autodeclaración.

Calculadora simulación prezos comedores.

Actividade intercentros: O libro viaxeiro de Illa Fantasía.

Os nenos e nenas do noso cole particpamos na elaboración do libro viaxeiro de Illa Fantasía. Tamén participan a Escola de Canoedo, o CEIP Pedro Barrié de la Maza, o CEIP O Mosteirón, o CEIP Sofía Casanpova de Culleredo e o CEIP Vales Villamarín de Betanzos.

Clica na imaxe para a ver as páxinas que fixo o noso colexio

Aprendizaxe servizo: Quimións

Os nenos e nenas de 6º curso de Primaria levaron a cabo a actividade solidaria de apredizaxe-servizo “Quimións”, que consistiu na elaboración de fundas para os tratamentos de oncoloxía de nenos e nenas no Hospital Materno Infantil da Coruña.  Tamén colaboraron nesta actividade nais e avoas de alumnos e a Asociación de nais e pais do centro.

Clica na imaxe para ver as fotos desta actividade.

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG do 22 de maio de 2017 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/2018.

No curso 2017/2018 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado na Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros   

Para acollerse será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados no centro. O prazo para a presentación das solicitudes remata o 23 de xuño de 2017, inclusive. As solicitudes presentaranse no centro onde vaian cursar estudios os alumnos no vindeiro curso 2017-2018.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400,00 euros: 170 euros

-Renda per cápita familiar superior a 5.400 ata 9.000,00 euros: 90 euros

Para os efectos de renda terse en conta o exercicio fiscal do ano 2015 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2015.

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto.

A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria e farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.  De non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario para dar cobertura aos solicitantes en función da renda sinalada no caso das axudas para adquisición, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

 Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. Para o alumnado que vaia cursar 3º e 5º de primaria o vindeiro curso, a ANPA conta con libros suficientes no seu Banco de libros. Ademais para aquelas familias que non se lles conceda libros a través do Fondo solidario en 4º e 6º cursos de Primaria (por superar os límites de renda) tamén hai libros da ANPA neses cursos que seguramente sexan suficientes. En breve a ANPA remitirá unha circular para explicar como acollerlle ao Banco de libros.

Anexo I. Impreso de solicitude

Orde de Covocatoria

Distribuir contido