Novas

REGULACIÓN DO USO DOS MÓBILES

Publicouse a Orde de 4 de xaneiro de 2024 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros educativos,  pola que se aproba o protocolo sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde de 4 de xaneiro de 2024

Plan Director de Convivencia: Charla uso de internet, redes sociais e videoxogos

Entre as actividades programadas pola Comisión de Convivencia do Centro, coa colaboración da Asociación de Nais e Pais,  dentro do Plan Director de Conviencia, o alumnado de 5º e 6º cursos de Educación Primaria participou en unha charla sobre o uso seguro de internet, as redes sociais e os videoxogos. A sesión formativa estivo impartida por Fernando, experto da Garda Civil nestas cuestións.

  

  

 

Día da Internet Segura

O 6 de febreiro celébrase en todo o mundo o Día da Internet Segura ou o Safer Internet Day #SID2024. O Día da Internet Segura ou Safer Internet Day (SID) é un evento internacional organizado polas redes Insafe/INHOPE de Centros de Seguridade na Internet en Europa, co apoio da Comisión Europea.

O Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE) https://www.incibe.es/eventos/sid únese á iniciativa internacional e celebra o #DíaDeInternetSegura con actividades para fomentar, entre nenos, novos e as súas contornas máis próximas, un uso seguro e positivo das tecnoloxías dixitais, promocionando as súas competencias nesta materia e axudándolles a ser respectuosos, críticos e creativos, en liña cos principios dixitais europeos.

O alumnado de educación primaria do noso centro participou nos seguintes talleres:

• Taller en liña para alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria: Respecto e res-ponsabilidade na internet.

• Taller en liña para alumnado de 5º e 6º de educación primaria: Protexe os teus dispositivos: aprende a realizar configuracións seguras.

Os talleres consistiron nunha actividade práctica por parte de cada alumno/a, e despois  unha dinámica gamificada con todas as persoas participantes.

Clica na imaxe paa ver a fotos 

Vídeo resumo da Día da Internet Segura 2023 

E-DIXGAL 2023 2024

Un novo curso o alumnado de 5º e 6º de educación primaria forma parte do Proxecto E-Dixgal. 

As aulas destes cursos dispoñen dun encerado dixital interactivo, dun proxector, dun equipo para o profesor, e dun equipo para cada alumno. Ademaís as aulas contan con conexión WIFI para que o alumnado e profesorado poda accesos aos contidos dixitais e seguir a actividade educativa na aula desde o seu equipo.

O acceso á plataforma virtual de aprendizaxe é posible a través de calquera equipo con conexión a internet, a través das claves de acceso que lle serán entregadas ao alumnado no centro. Para acceder a plataforma, e desenvolver as actividades educativas, o alumnado participante no proxecto ten dereito a un netbook (ordenador portátil) na modalidade de cesión de uso, unicamente para uso persoal e educativo. 

As familias que o desexen poden contratar de xeito voluntario un seguro anual (válido desde setembro de 2023 ata agosto de 2024), que permite cubrir o risco dos danos no portátil non contemplados na garantía. O custo anual do devandito seguro é de 49 € (I.V.E. incluído), e asfamilias poden realizar a contratación a través do número de teléfono 881 505 136.

Folleto E-DIXGAL 23-24

Coberturas do servizo integral de reparacións

Navega con Rumbo

O Programa Navega con Rumbo ten como obxectivo favorecer o uso responsable de internet entre o alumnado, previr o ciberacoso e outros riscos derivados do mal uso de internet e as redes sociais mediante charlas informativas que aborden o uso positivo da rede e proporcionar estratexias para previlos.

Dentro deste programa visitou o centro Rubén que explicou ao alumnado de 5º e 6º de educación primaria algúns dos peligros de internet e mostrounos algunha práctica que debemos de ter en conta á hora de facer uso desta ferramenta.

Día da Internet Segura

O 7 de febreiro celébrase en todo o mundo o Día da Internet Segura  baixo o lema nesta edición ‘Xuntos por unha Internet mellor" https://www.incibe.es/sid

Desde o Instituto Nacional de Ciberseguridade organizan en colaboración co Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF)  talleres en liña interactivos co obxectivo de axudar ao alumnado para desenvolver as súas competencias dixitais para aprender a realizar un uso seguro e responsable da internet. O alumnado de educación primaria do noso centro participou nos seguintes talleres:

•Taller en liña para alumnado de 6 a 8 anos: “Crea o teu contrasinal secreto”.

•Taller en liña para alumnado de 9 a 12 anos: “Detecta a fraude en videoxogos”.

Plan Director de Convivencia: Novas tecnoloxías

O “Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos Centros Educativos” ofrece aos centros a posibilidade de solicitar charlas informativas impartidas por expertos das forzas e corpos de seguridade sobre diferentes temáticas que favorezan a mellora da convivencia.

Onte un técnico formador da Garda Civil impartiu dúas charlas sobre novas tecnoloxías ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria.

  

Programa DIGITALWEEK: Participación alumnado 6º de Educación Primaria

No día de onte, 26 de setembro, publicouse no portal educativo a Resolución definitiva da selección de centros docentes públicos para participar no programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek http://www.edu.xunta.gal/portal/node/38030 na que o noso centro é un dos incluídos.

O obxectivo principal deste programa é proporcionar ao alumnado participante unha actividade de inmersión lingüística que lle permita mellorar as suas destrezas de comprensión e expresión oral en lingua inglesa a través de actividades dixitais. Así mesmo, contará con actividades accións formativas non só académicas senón tamén que fomenten a actividade física, a socialización e o coñecemento cultural e tecnolóxico do contexto galego cunha metodoloxía adecuada á sua etapa educativa.

A actividade será de balde para as familias e a experiencia inmersiva desenvolverase no Albergue Xuvenil de Gandarío, en Bergondo, do 9 ao 15 de outubro.

 

REDE GALEGA DE EDUCACIÓN DIXITAL (DIXITALGAL)

O pasado xoves 11 de novembro publicouse a Resolución definitiva dos centros docentes admitidos para a constitución da Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal), para o curso 2021-2022, na que o noso centro foi un dos seleccionados.  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35607.

A  Rede  Galega de Educación  Dixital inicia a súa actividade cun equipo integrado por 78 centros educativos e outros tantos docentes para impulsar a transformación do sistema educativo e ofrecer asesoramento e apoio no impulso dunha medida clave neste proceso: O Plan Dixital de Centro.

A rede organízase en 14 ámbitos xeográficos en toda Galicia, 5 na provincia da Coruña. Cada centro da rede contará cunha persoa mentora que acompañará aos centros do seu ámbito xeográfico no proceso de deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital. 

RECURSOS E DISPOSITIVOS TIC´S NA CASA

Co fin de ter o maior coñecemento posible da realidade do alumnado do noso centro e detectar as posibles carencias ou necesidades que se presenten ante un eventual paso ao ensino a distancia, solicítaselles ás familias do noso centro que cubran o seguinte formulario (un por cada neno/a matriculado no colexio):

Cuestionario necesidades TIC´S 

Distribuir contido