PREMIO POLA IGUALDADE CARMEN LÓPEZ CORTÓN: 1º PREMIO CONCEDIDO AO CEIP SADA Y SUS CONTORNOS

No día de onte publicouse a resolución provisional de centros premiados na Convocatoria ao Premio pola igualdade Carmen López  Cortón na que o primeiro premio, dentro da categoría A, foi concedido ao noso centro. 

A nosa escola está a levar  a cabo durante o presente curso escolar  o proxecto "MIS+. Máis que un Museo da Igualdade en Sada y su Contornos" co que pretendemos contribuír á consecución da igualdade real e efectiva entre homes e mulleres,  desenvolvendo no alumnado pensamentos plurais, críticos e diversos, que incidan de maneira directa na construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. 

O proxecto cada mes está dedicado a unha temática distinta e recibirá a visita de mulleres referentes en distintos ámbitos da sociedade, as ciencias, o deporte e as artes.

O noso colexio recibirá o distintivo de Escola igualitaria, recoñecemento que pretende resaltar as boas prácticas educativas realizadas.