Skip to Content

Novas

CELEBRACIÓN DÍA DO LIBRO.

Estimadas familias:

Foi un auténtico pracer escoitar da man dos avós, avoas...as súas historias, experiencias persoais, contos...Unha actividade que encheu os nosos corazóns de nostalxia e de moito agradecemento por poder compartir con vós esta semana adicada ao libro. 

Podedes ver as fotos das diversas sesións de contacontos na GALERIA DE FOTOS. Premede AQUI 

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Estimadas familias:

Co motivo do inicio no mes de marzo do  período de admisión,  queremos convidarvos a unha sesión de portas abertas.

A dirección. 

Podedes facer un pequeno percorrido virtual polo noso colexio e saber como se traballa na etapa de infantil clicando aquí.

Os servizos complementarios que ofrece o centro son:

 • Transporte.
 • Servizo de madrugadores por parte do Concello.
 • Comedor escolar por parte do Concello.
 • Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA.

VÉMONOS O 27 DE FEBREIRO, ÁS 17:00H!

LIBROS DE TEXTO CURSO 2023/2024

Relación dos libros de texto para o curso 2023-2024.

MODIFICACIÓN DO ISBN DO LIBRO DE ACTIVIDADES DE INGLÉS DE 2º:

All About Us Now 2 Activity Book with Digital Activity Book Essential ISBN: 9780194079730

MODIFICACIÓN DO ISBN DO LIBRO DE ACTIVIDADES DE INGLÉS DE 5º:

Open Up ISBN: 9780194072977

QUENDAS PERÍODO DE ADAPTACIÓN 23-24

* O ALUMNADO PODE SER IDENTIFICADO POLAS FAMILIAS ATENDENDO ÁS INICIAIS DO ALUMNO/A DO CENTRO (1º APELIDO 2º APELIDO, NOME)

Documento en pdf.

MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL

O material e libros de texto (Proxecto Croqueta 1º trimestre no caso do alumnado de 4 anos) de educación infantil traerase ao Colexio o 6 de setembro de 10 a 13h, o resto dos libros permanece na casa ata novo aviso, as titoras.

O libro de inglés traerase tamén en setembro.

 Material 3 anos 

 Material 4 anos  

 Material 5 anos  

RECOLLIDA DE VALES E FONDO LIBROS

A partir do luns 10 de xullo, poden recoller os VALES das axudas de material escolar de 1º a 6º e os VALES para libros de texto de 1º e 2º de primaria  os/as solicitantes que teñen dereito aos mesmos, preferentemente en horario de 10 a 13.

Publicadas as listas provisionais de admisión do Programa Fondo Solidario de Libros de Texto de 3º e 4º de primaria.

Publicadas as listas definitivas de admisión do Programa Fondo Solidario de Libros de Texto de 3º e 4º de primaria.

Os interesados poderán consultar o estado do seu expediente (reparto de libros do fondo e vales) accedendo á aplicación no menú "Cidadán".

Información importante.

REUNIÓN ED. INFANTIL 3 ANOS

Á atención das familias de alumnado que teñen concedida praza en Educación Infantil de tres anos para o curso 2023-2024.

Terán unha reunión colectiva co profesorado o mércores 28 de xuño, ás 13:00 horas, na Biblioteca do cole.

Lémbraselles que deben formalizar a matrícula dos seus fillos e fillas do 20 ao 30 de xuño.

MATRICULA ALUMNADO CURSO 2023-2024

O alumnado que obtivo praza neste centro, pode formalizar a matrícula cumprimentando o ANEXO III, DENDE O 20 AO 30 DE XUÑO,  xunto a seguinte documentación:

 • Fotocopia dos DNI.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar, sempre que cambiase a situación.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.
 • Autorización de permiso de imaxe e saídas extraescolares.
 • Cuestionario uso da lingua.
 • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • 2 fotos tamaño carné

Pódense descargar os impresos nos documentos adxuntos ou ben solicitalos na conserxería do centro.

Información sobre a avaliación e os seus procesos 2022/23

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 polo que se recula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para o curso 2022-2023.

TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2023/24

CIRCULAR INFORMATIVA PARA A SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2023/2024

O alumnado matriculado actualmente no centro e que non o fixese ou que este curso non empregara o servizo de transporte e o necesite o vindeiro curso, debe manifestar expresamente mediante escrito, indicando o nome da parada, dirixido á dirección do centro a necesidade de utilizar o servizo de transporte escolar.

Lembren que:

 • Non terá dereito ao servizo de transporte o alumnado que solicite e obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponde por zona de influencia (Excepcionalmente terán dereito irmás e irmáns do alumnado xa escolarizado con carácter forzoso). Artigo 6 Orde 12 de marzo de 2013

 • Terá dereito ao servizo de transporte o alumnado que teña o seu domicilio a unha distancia do centro superior aos 2 Km. Decreto 203/1986

 • As solicitudes de uso excepcional realizaranse anualmente a través de dirección e, de ser concedidas, serán para cada curso escolar, sempre que non sexa preciso asignar as prazas ao novo alumnado con dereito preferente. O feito de obter praza non lle outorga ao beneficiario dereito ningún no futuro.

Presentar en secretaría o anexo correspondente antes do 7 de xullo.

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS

 RUTA DE ANGROIS:.....................VER MAPA

 RUTA DE PONTEPEDRIÑA:............ VER MAPA

 RUTA DE SAR:............................ VER MAPA

Circular transporte familias

Solicitude transporte ordinario

Solicitude transporte excepcional

CALENDARIO ESCOLAR 2023-24

ORDE do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia). Os comedores esoclares funcionarán desde o día 11 de setembro de 2023 ata o 21 de xuño de 2024.

 Día non lectivo escollido polo centro: o 10 de maio de 2024.

CALENDARIO ESCOLAR 2023-24

Publicado o calendario escolar 23-24 (ORDE do 3 de maio de 2023 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2023/24 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia)

O inicio do período lectivo vai desde o 11 de setembro de 2023 ao 21 de xuño de 2024.

Establécese o período de adaptación para o 4º curso de infantil (3 anos) será do 11 ao 15 de setembro.

As avaliacións finais de EI e EP realizaranse a partir do 21 de xuño de 2024.

Períodos vacacionais (non lectivos):

- Día do Ensino, o 7 de decembro de 2023.

- Nadal, desde o 22 de decembro de 2023 ao 7 de xaneiro de 2024.

- Entroido, os días 12, 13 e 14 de febreiro de 2024.

- Semana Santa, desde o 25 de marzo ao 1 de abril de 2024.

 

BECAS NEAE 2023/2024

Publicada no BOE o 26 de abril a convocatoria de becas e axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Máis información

Poderán solicitar esta axuda o alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo derivadas de:

- Discapacidade

- Transtorno grave de conducta o de comunicación e da linguaxe.

- Transtorno do espectro autista.

- Altas capacidades.

Prazo de presentación: 8 de maio ao 20 de setembro, inclusive.

Convocatoria-NEAE-curso-2023-2024.pdf

certificado comedor escolar.pdf

AS FAMILIAS TAMÉN CONTAN!

COMEZAMOS UNHA SEMANA DE LECTURA!!!

Podedes ampliar a información clicando no enlace ao blog da biblioteca.

Biblio Furelo: Semana do Libro 2023: As Familias tamén contan! (furelole.blogspot.com)

FOLGA DE TRANSPOTE DÍA 31

O VINDEIRO VENRES 31 DE MARZO, ESTÁ CONVOCADA UNHA FOLGA DE TRANSPORTE, QUE PODE ALTERAR O SERVICIO DE AUTOBÚS.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2023-2024

Pode consultar todo o relativo á admisión na páxina da Xunta de Galicia:

Inicio do procedemento de admisión 2023/2024

Todas as solicitudes entregadas no noso centro onde hai vacantes foron ADMITIDAS.

VACANTES 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
3 ANOS 50* 26
4 ANOS 6 1
5 ANOS 15 1

  

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 8** 1
0 -
0 1
0 -
1 -
18 -

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

ANTES DO

1 DE MARZO

RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBREIRO DE 2023

Para resolver o empate na puntuación final no curso 2023/2024, terase en conta o número 0,69, resultante do sorteo público, dividido entre 100 (69/100).

ANTES DO

1 DE MARZO

PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

DO 1 AO 20

DE MARZO

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

O proceso de admisión de alumnado tramitarase mediante a aplicación informática admisionalumnado:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 SOLICITUDES

Os formularios estarán dispoñibles o 1 de marzo de 2023

a) A solicitude de admisión realizarase no modelo ED550B-anexo II e a comprobación dos membros da unidade familiar no anexo II bis.

As persoas solicitantes poderán:

- Cubrir os formularios na aplicación admisionalumnado e presentalos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoñan de certificado dixital ou de Chave365. O anexo II-bis, unha vez cuberto, deberán imprimilo, asinalo e axuntalo coa solicitude (anexo II).

- Descargar os formularios da aplicación admisionalumnado, da sede electrónica da Xunta de Galicia (dirección http://www.xunta.es/portada) ou da páxina web desta consellería dirección (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) ou nos arquivos adxuntos para cubrilos manualmente e presentalos de forma presencial. 

ED550B-G ou ED550B-C 

10 DÍAS HÁBILES 

CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Cando non haxa postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes de reserva e/ou admisión

CRITERIOS DE ADMISIÓN DO ALUMNADO E PUNTUACIÓN 

Os documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro 2 días despois do remate do prazo de presentación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

Corresponde ao consello escolar dos centros públicos decidir sobre a admisión de alumnado e nos centros privados concertados, a decisión correspóndelle á súa titularidade coa participación do consello escolar.

O 25 DE ABRIL

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES) Xa están publicadas no taboleiro de entrada do centro educativo.

O 15 DE MAIO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS. Xa están publicadas no taboleiro de entrada do centro educativo.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
 
PUBLICADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN:
A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

Área de influencia do centro.

Dependencias do centro.

Por fin podemos gozar do Entroido no barrio!!!

Por fin podemos gozar do pasarrúas de antano!!!

Despois de varios días comandadas e comandados polo noso MECO... e tendo en conta que aínda nos quedan un par de días para troulear entre materia e materia...

Este venres ás 11.30h, se podes non o deixes pasar!!!

Neste mapa podes consultar o percorrido que fará o alumnado de Ed. Infantil e Ed. Primaria o venres 17/02 a partir das 11:30h.

Acompáñanos ao longo do percorrido, formando ringleiras para animar e desfrutar deste ratiño cos teus cativos e cativas!!!

Fai clic na imaxe para ampliar.

 

Feliz entroido familias!

Graciñas!

Equipo de Extraescolares

Xornada de portas ABERTAS para o curso 2023/24, alumnado novo

Xa está próximo o proceso ordinario de admisión de alumnado.

O próximo XOVES día 23 de febreiro de 2023, ÁS 16:30, poderase realizar unha breve visita guiada polas instalacións do CEIP Ramón Cabanillas.

Esta visita está destinada ás familias que estean interesadas en matricular aos seus fillos e fillas para o curso 2022/23 neste centro.

Mentras poden realizar unha visita virtual a través do seguinte video:

                                  

(Vídeo creado en marzo de 2021)

Área de influencia do centro.

Dependencias do centro.

Renovación parcial do Consello Escolar 2022

Estimadas familias,

Estades chamadas á votación pola/o vosa/o representante no Consello Escolar.

Esta votación realizarase no centro o día 29 de novembro de 8.30h a 9.30h.

A túa participación e moi importante. Poden votar a nai e pai (titor e titora legal) da/o alumnado matriculado no centro, así establecidos no censo pola Xunta Electoral.

O funcionamento adecuado do centro educativo ao que asiste o/a teu/túa fillo/a depende do bo funcionamento do Consello Escolar.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut