Novas

LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021/2022

 

Corrección do ISBN do libro de Relixion de 1º curso de EP:

Relixión Católica 1º Nuestra Casa, Editorial SM, ISBN: 9788491076445

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 3 ANOS

Publícanse as quendas do período de adaptación de 3 anos, do 9 ao 21 de setembro, tal e como se indica no calendario escolar DOG (04/06/21)

O alumnado vén identificado coas iniciais do seu Nome e Apelidos.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2021/2022

MÁIS INFORMACIÓN  E CALENDARIO DO PROCESO DE  ESCOLARIZACIÓN

Reunión informativa:  terá lugar no Centro o xoves, 24 de xuño, ás 9:30 para os primeiros apelidos que comecen entre a A e a L e ás 12:30 para os apelidos entre a M e a Z (prégase unha persoa por familia)

Formalización de matrícula: do 21 ao 30 de xuño.

INFORMACIÓN COMEDOR E MADRUGADORES

Circular do Concello con información xeral ás familias inscritas nos servizos de comedor e madrugadores.

FONDOLIBROS

Publicadas as listas provisionais de admisión do Programa Fondo Solidario de Libros de Texto de 3º e 4º de primaria.

Publicadas as listas definitivas de admisión do Programa Fondo Solidario de Libros de Texto de 3º e 4º de primaria.

Información importante.

MATRÍCULA COMEDOR E MADRUGADORES

Apertura dos prazos de matrícula dos Servizos de Comedor e de Madrugadores na Rede de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria do Concello de Santiago de Compostela para o curso 2021-2022

Prazo de matrícula: do 30 de xuño ata o 14 de xullo 2021 (ambos os dous incluídos)

Máis información

RECOLLIDA VALES

A partir do xoves, 1 de xullo, poden recoller os VALES das axudas de material escolar de 1º a 6º de primaria e os VALES para libros de texto de 1º e 2º de primaria  os/as solicitantes que teñen dereito aos mesmos. 

 

RECOLLIDA HISTORIAIS 6º PRIMARIA

As titoras de 6º faranlles entrega dos historiais académicos de educación primaria o día 28 de xuño en horario de 10 a 12. Os pais/nais, titores/as legais que non poidan vir ese día poderán recoller dita documentación en secretaría en horario de 9 a 14.

AXUDAS COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E MATERIAL

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica o 8/06/2021 a convocatoria de becas de comedor, adquisición de material escolar e actividades extraescolares para o alumnado dos centros docentes públicos e concertados sostidos con fondos públicos de educación infantil (2º ciclo) e de educación primaria obrigatoria para o curso 2021/2022. Polo tanto, a partir do 9 de xuño, ábrese un prazo de 10 días hábiles para presentar as solicitudes.

MÁIS INFORMACIÓN NA WEB DO CONCELLO/ANUNCIOS

CALENDARIO ESCOLAR

Publicado no DOG (04/06/21) o calendario escolar para o curso 2021/2022

 No 2º ciclo de educación infantil, na educación primaria e na educación especial, a impartición efectiva de clases realizarase do día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.   

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021/2022

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22. O prazo remata o 22 de xuño (incluído)

Nota informativa: O Centro participará no proxecto de educación dixital (E-Dixgal) para 5º e 6º no curso 2021/22. O alumnado matriculado neses cursos está excluido da participación no fondo solidario de libros de texto e poderá solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde.

Máis información: Web Consellería            ANEXO I/ANEXO II       

AVISO FAMILIAS 2º, 3º e 4º PRIMARIA

Atención ás familias participantes no Proxecto ELISA! 

 

A segunda etapa do ELISA está en marcha, e require da vosa colaboración: 

O equipo ELISA préganos seguir participando cubrindo o cuestionario que se atopa en: https://underisk.gal/t/elisa/gal/test 

As familias participantes reciben instrucións específicas por e-mail. 

Pode acceder a toda a información sobre o proxecto vía facebook: www.facebook.com/proxectoELISA/ 

CONCURSO

Desde a Federación de ANPAS Compostela infórmannos que un ano máis teñen posto en marcha o 3º Concurso de Fotografías pola Igualdade.

Máis información clicando na imaxe.

ENQUISA

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, están dispoñibles as enquisas de diagnose para identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos no Centro.Poderá cubrilo todo o profesorado, persoal non docente, alumnado de 5º e 6º de Primaria e as familias de todo o alumnado, do 12 ao 29 de abril de 2021 (ambos incluídos). A cada participante entrégase dende o Centro unha clave para introducir na aplicación correspondente:

Familias  en https://www.edu.xunta.gal/convfamil
Alumnado de 5º e 6º de Primaria en https://www.edu.xunta.gal/convobrig
Alumnado con necesidades especiais en https://www.edu.xunta.gal/convee
Profesorado en https://www.edu.xunta.gal/convdoce
Persoal non docente en https://www.edu.xunta.gal/convpas

Instamos a participar neste proceso dada a súa importancia. Dispoñen de más información, guías e manuais  na propia páxina.

CHARLA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

Información de acceso á charla de Ana Belén Montesa sobre educación afectivo-sexual para pais/nais, titores/as legais que terá lugar hoxe 1 de marzo, ás 19:15,  por videoconferencia.

Dende o curso 2015/2016 a psicóloga Ana Belén Montesa achégase ao Centro para impartir  charlas didácticas sobre educación sexual, neste ano para o alumnado de 4º a 6º de primaria.

AVISO

Atendendo ás novas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma, as citas para as titorías dos distintos niveis e especialidades realizaranse de xeito non presencial (ata o 17 de febreiro).

PROGRAMA MUNICIPAL CONCILIACIÓN NADAL

Aberto ata o 14 de decembro o prazo de matrícula no Programa  Municipal de Conciliación para o Nadal 2020.

MÁIS INFORMACIÓN                              IMPRESO DE MATRÍCULA

CURSO 2020-2021: ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19

Este Plan de Adaptación do CEIP Ramón Cabanillas á situación COVID19 redactado polo Equipo COVID do centro, en base ás instrucións actualizadas da Consellería de Educación, ás aportacións realizadas pola comunidade educativa do centro (profesorado,ANPA e persoal non docente) está pendente de completar e actualizar coas medidas solicitadas ao Concello de Santiago de Compostela (empresa de limpeza e comedor) e ás empresas do transporte escolar, tras o que será definitivo.

PLAN COVID CEIP. RAMÓN CABANILLAS  (VERSIÓN 4.0)

PROTOCOLO XERAL (ACTUALIZACIÓN 4 /11/2020)

PLAN DE CONTINXENCIA  (ACTUALIZACIÓN NOVEMBRO 2020)

ENTRADAS E SAÍDAS ESPAZOS DE RECREOS