Novas

INICIO DO CURSO 2020-2021:ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19

Este Plan de Adaptación do CEIP Ramón Cabanillas á situación COVID19 redactado polo Equipo COVID do centro, en base ás instrucións actualizadas da Consellería de Educación, ás aportacións realizadas pola comunidade educativa do centro (profesorado,ANPA e persoal non docente) está pendente de completar e actualizar coas medidas solicitadas ao Concello de Santiago de Compostela (empresa de limpeza e comedor) e ás empresas do transporte escolar, tras o que será definitivo.

PLAN COVID CEIP. RAMÓN CABANILLAS (versión 3.0)

PLAN DE CONTINXENCIA

ENTRADAS E SAÍDAS ESPAZOS DE RECREOS