Skip to Content

MATRICULA ALUMNADO CURSO 2023-2024

O alumnado que obtivo praza neste centro, pode formalizar a matrícula cumprimentando o ANEXO III, DENDE O 20 AO 30 DE XUÑO,  xunto a seguinte documentación:

  • Fotocopia dos DNI.
  • Fotocopia do libro de familia.
  • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar, sempre que cambiase a situación.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.
  • Autorización de permiso de imaxe e saídas extraescolares.
  • Cuestionario uso da lingua.
  • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
  • 2 fotos tamaño carné

Pódense descargar os impresos nos documentos adxuntos ou ben solicitalos na conserxería do centro.

AdxuntoTamaño
Anexo III.pdf132.32 KB
AUTORIZACION ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.pdf94.78 KB
LINGUA MATERNA INFANTIL.pdf99.54 KB
MODELO UNIFICADO SOLICIT-XUSTIFICA 23-24.pdf135.19 KB
OPCIÓN SOBRE A PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA.pdf110.72 KB
OPCIÓN SOBRE O ENSINO DA RELIXIÓN E. INFANTIL.pdf106.64 KB
OPCIÓN SOBRE O ENSINO DA RELIXIÓN E. PRIMARIA.pdf102.84 KB
AUTORIZACION IMAXE.pdf96.76 KB


page | by Dr. Radut