Horario

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

A atención ao público establécese previa citación, preferentemente no horario indicado a continuación, segundo o caso.

O horario de atención a familias por parte de calquera membro do profesorado do centro establécese, con carácter xeral, nas titorías: os martes de 17.30 ás 18.30 h.

Con carácter excepcional e debidamente xustificado, poderase establecer outro horario de atención, previa autorización da dirección do centro (e comunicado á Xefatura de Estudos) sempre que non interfira no normal desenvolvemento das actividades lectivas e/ou reunións establecidas polo claustro docente.

A administración, dirección, xefatura de estudos e xefatura do DO ten o seguinte horario:

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

  XOVES

VENRES

Administración

9 a 14 h

Dirección

9.10 a 11.40

10.05 a 10.50

9.10 a 9.55

9.10 a 10.50

Xefatura de estudos

13.05 a 13.50

 

 

12.15 a 13.05

 

Xefatura do Departamento de Orientación

13.05 a 14

Secretaría

10.50 a 11.40

 

9.55-10.50

 

10.50 a 11.40

Titorías e profesorado especialista

 

17.30 a 18.30

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DO CENTRO

A xornada escolar ou lectiva é de 9:00 a 14:00 h. de luns a venres.

 O centro permanece aberto dende as 7:30 ás 18:30 h de luns a venres. Os martes está aberto ata as 19:00 h., establecéndose, con carácter xeral esta tarde da semana para reunións, coordinacións e dinamizacións do profesorado.

O centro educativo conta con servizo de Madrugadores, que ten un horario de 7:30 a 9:00 h. de luns a venres. Este servizo é xestionado polo Concello de Santiago de Compostela na modalidade de concesión a unha empresa de restauración.

O centro educativo conta con servizo de Xantar de 14:00 a 16:30 h. de luns a venres, distribuído en tempo de xantar e tempo de lecer. Este servizo é xestionado polo Concello de Santiago de Compostela na modalidade de concesión a unha empresa de restauración.

O centro conta con Actividades extraescolares e servizo de Ludoteca, desenvolvidas de 16:30 a 18:30 h. de luns a venres. Este servizo é xestionado pola ANPA As Brañas do CEIP Ramón Cabanillas.

O servizo de madrugadores, xantar e actividades extraescolares empregan a planta baixa do edificio (ximnasio, espazo específico de comedor, aula de música e biblioteca, os espazos verdes e patios semicubertos do centro educativo da planta baixa. O acceso a estes servizos realízase polo portalón do patio de columnas (onde está o mural conmemorativo á figura de D. Ramón Cabanillas realizado polo pintor Leandro Lamas).

A ANPA realiza algunhas actividades extraescolares en pavillóns da zona autorizados pola Concellería de deportes e benestar animal do Concello: O Restollal e Pontepedriña.

QUENDAS PERÍODO DE ADAPTACIÓN


* O ALUMNADO PODE SER IDENTIFICADO POLAS FAMILIAS ATENDENDO ÁS INICIAIS DO ALUMNO/A DO CENTRO (1º APELIDO 2º APELIDO, NOME)

Documento en pdf.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer