Consello Escolar 2016


Renovación Parcial do Consello Escolar. 2016-2017
Eleccións ao Consello Escolar

 

 

 

 

 
 

4. Xunta electoral. Proclamación de candidaturas. Resultados da votación do día 29 de novembro de 2016. Sector de nais e pais.

Candidaturas electas                                          
  Votos obtidos
D. Diego Aragunde Rodríguez   23
D. Manuel Ángel Gómez Campos   22
Candidatura non electa
   
Dª. Carmen María Gorgoso López   16
 
 

3. Proclamación de candidaturas por sectores. Sorteo público dos membros das mesas electorais. 15/11/2016 ás 16:30h.

Candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica seguidamente, por orde alfabética de apelidos e aprobadas pola Xunta Electoral:

a) Nais, pais e titores legais do alumnado:

 • D. Diego Aragunde Rodríguez
 • D. Manuel Ángel Gómez Campos
 • Dª. Carmen María Gorgoso López

b) Profesorado:

 • Dª. Julia Lamela González
 • Dª. Pilar Munín Cajade
 • D. Manuel Andrés Maroño Frade
 • Dª. Teresa Neira González
 • Dª. Susana Parrado Otero
 • Dª. Marta Varela Vila

Resultado do sorteo da Mesa Electoral do sector de nais, pais e titores, para as votacións do día 29 de novembro de 16:30 a 19:30.

Titulares

 1. Dª Xema Zeltia Varela Rodríguez
 2. D. Francisco Javier Caamaño Rey
 3. Dª. Eva Lamas Casariego.
 4. Dª. Concepción Miguélez Arrizado

Suplentes

 1. D. José Manuel Guillín Rama
 2. Dª. Margarita Barral Martínez
 3. Dª. María Jesús Blanco Guerra
 4. Dª. Claudia Fernández Suárez
   

 

 

  


2. Constitución da Xunta Electoral e calendario. 03/11/2016 ás 16:30h.

 • Día 3 de novembro:
  • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesorado, pais/nais.
  • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.
  • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representan.
 • Do 4 ao 11 de novembro:
 • Día 15 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):
  • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
  • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
  • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
  • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.
 • Do 16 ao 27 de novembro: Campaña electoral.
 • Día 29 de novembro: Celebración das votacións de:
  • Profesorado de 11:00 a 12:30h.
  • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30a 19:30h
 • Día 30 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral):
  • Proclamación de candidatos electos.
  • Traslado á Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

1. Sorteo Público: Elección da Xunta Electoral

De conformidade co establecido na Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG do 4 de outubro) realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.
A organización e a supervisión do precedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e integrada por:

 • Director do Centro: Xosé Manuel Casaleiro Fernández.
 • Unha Profesora: Susana Parrado Otero. [Sup: Pilar Munín Cajade]
 • Nai, pai ou Titor legal: María Vidal Malde. [Sup: Mohammed Mebdoua]
 • Representante do PAS: Yolanda Vidal Fraga. [Sup: Beatriz Giadas Rial]

Os tres últimos designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo público e no que se preverá a designación de membros suplentes, foi celebrado o día 25, martes ás 16:30h na sala de vídeo.
Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro e poderán seguir nesta mesma web.