Consello Escolar 16-17


Según o establecido no Regulamento orgánico dos centros de Educación Infantil e Primaria atopamos as seguintes comisións dependentes do Consello Escolar:

  1.   COMISIÓN ECONÓMICA
  2.   OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
  3.   IGUALDADE

 PRESIDENTE
D. Xosé Manuel Casaleiro Fernández

XEFA DE ESTUDOS
   Dª. Begoña Seoane Ferreiro

REPRESENTANTES DO PROFESORADO
   Dª. Teresa Neira González > Dª Teresa Neira González
D. Manuel Maroño Frade > D. Manuel Maroño Frade
   . Concepción Merayo Buján
 . Josefa Martínez Álvarez
   Dª. Ánxeles Vidál López

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS
   D. Manuel Ángel Gómez Campos > D. Manuel Ángel Gómez Campos
Dª. Eva Gago Domínguez > D. Diego Aragunde Rodríguez
  D. Jaime Paz García  
  
Dª. Marta Fernández Pan

REPRESENTANTE PROPOSTO POLA ANPA
D. Jesús Domínguez Conde > D. Jesús Domínguez Conde

REPRESENTANTE DO P.A.S.
   Dª. Yolanda Vidal Fraga

REPRESENTANTE DO CONCELLO
   D. Gonzalo Muiños Sánchez > D. Gonzalo Muiños Sánchez

SECRETARIA DO CENTRO 
Dª. Esther Doñate Arrazola