Skip to Content

MASCARILLAS SOLIDARIAS

Toda a comunidade educativa do CEIP Nosa Sra. de Xuvencos agradece a "MASCARILLAS SOLIDARIAS" a súa donación, tanto para o alumnado como para o profesorado do centro.

MOITAS GRAZAS POLO VOSO TRABALLO

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-21

Todo o ALUMNADO NOVO que presentou a solicitude de admisión dentro do prazo previsto, FOI ADMITIDO para o vindeiro ano escolar 2020/2021.

No archivo adxunto podedes ver o listado, tanto para 4º de E.I. como para 1º de E.P.

 

 

O PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA SERÁ DO 1 AO 10 DE XULLO DE 2020

RECOLLIDA DE MATERIAIS E DEVOLUCIÓN DE LIBROS DA BIBLIOTECA

Queridas familias, o equipo de profesorado do centro quere comunicarvos os seguintes aspectos:

  • As familias que estades tramitando a axuda dos libros podedes traer os libros da biblioteca que tendes en préstamo nas casas. Na entrada do cole hai habilitadas unhas caixas para cada curso, onde debedes depositalos libros, xa que teñen que estar en cuarentena durante 15 días.
  • Tamén podedes traer as mochilas viaxeiras as familias que a teñades nas vosas casas.
  • Respecto aos materiais dos alumnos/as, habilitamos unhas datas para que veñades a recoller os seus materiais. Nas seguintes fotos podedes ver as datas. De todos modos, se algunha familia non puidera  vir nesas datas, intentaríamos solucionalo doutro xeito.

 

        AO ALUMNADO DE 5 ANOS XA VOS ESPECIFICARÁ A VOSA TITORA O DÍA QUE PODEDES VIR A RECOLLER O VOSO MATERIAL

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

 FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

 

Segundo a Orde do 12 de maio do 2020 (DOG 19 de maio de 2020) pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

DESTINATARIOS

Ø  FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Para alumnado de 3º, 4º e 6º de Educación Primaria.

O alumnado de 5º de Educación Primaria queda pendente, xa que o centro solicitou o Proxecto E-Dixgal (libros dixitais).

Ø  AXUDAS PARA ADQUIRIR OS LIBROS DE TEXTO

Para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.

Ø  AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 Para todo o alumnado de Educación Primaria (de 1º a 6º).

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado ao alumnado matriculado en Educación Primaria con renda (exercicio fiscal do ano 2018)  per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Ø  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Ø  Presentación no centro: opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes.

Ø  A solicitude será única para todos os/as fillos/as.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Ø  ANEXO I e ANEXO II (debidamente cubertos e asinados polos dous proxenitores ou titores legais)

Ø  Copia do libro de familia ou documentación equivalente onde figure o/a alumno/a e os membros computables da unidade familiar.

Ø  En caso de separación ou divorcio, deberán achegar a sentencia xudicial ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor.

Ø  Fotocopia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar (cando non autoricen a consulta telemática).

Ø  Renda familiar: achegarán copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao exercicio 2018, cando non autoricen a consulta telemática.

 

PRAZO: REMATA O 19 DE XUÑO DE 2020

 HORARIO DO CENTRO: DE 10 A 13 H

CAMBIO HORARIO

 

A comunidade educativa do CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS

quere comunicar a todas as familias que nos concederon a xornada

continua para o vindeiro curso.

 

O novo horario será de 9:30 h a 14:30 h (setembro e xuño

incluidos) e o comedor será de 14:30 h a 16 h (con recreo incluído)

PRAZO DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 2020/2021

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, ábrese de novo o

PRAZO DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 

Do LUNS, 11 DE MAIO, ATA O LUNS, 18 DE MAIO

(ambos inclusive).

 

Só se pode acceder ao cole dende as 10 h ata as 13 h e, haberá que gardar as medidas de seguridade pertinentes como:

  • Só poderá entrar na secretaría do centro 1 persoa de cada vez e terá que traer postas luvas e mascarilla.
  • As demais persoas, terán que agardar o seu turno respetando unha distancia de 2 m entre cada unha delas.

As solicitudes que se presenten despois do luns, 18 de maio, non se admitirán por atoparse fóra de prazo.

 

 DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN TRAER:

  • SOLICITUDE DE ADMISIÓN CUBERTA E ASINADA POLOS DOUS PROXENITORES
  • FOTOCOPIA DNI/NIE/PASAPORTE DOS PAIS E DO/A NENO/A SE O TEN
  • CERTIFICADO EMPADROAMENTO (DOCUMENTO ORIXINAL)
  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU FOTOCOPIA DA PARTIDA DE NACEMENTO DOS/AS NENOS/AS.

Fai falta lembrar que a Consellería de Educación pon a disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación "admisión alumnado" (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/) que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

ANEXO II (modelo de solicitude)

SOLICITUDE EN LIÑA na web da Consellería de Cultura e Educación

 

ALIMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES E AFECTADAS POLA CRISE DO COVID

O Covid-19 cambiou a vida de todos, pero hai persoas que de repente perderon a súa estabilidade económica,  minorando os seus ingresos, nun momento convulso e no que a incertidume impera.

Por iso, dende o Concello de Boborás queren seguir colaborando coas persoas máis vulnerables, que agora o son máis se cabe, e tamén coas que debido a estas circunstancias se están vendo afectadas duramente.

Se algunha persoa ou familia, precisa alimentos ou ten algún problema pode chamar o Concello, tanto o teléfono 988 402 008 como o 667 552 726 e o Departamento de Servizos Sociais atenderá as súas demandas.

 

Non estades sós.

APOIO PSICOLÓXICO

A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO CARBALLIÑO PON EN MARCHA UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA GRATUITO POLO COVI-19.

A Mancomunidade de Concellos do Carballiño a través do Servizo de Atención Temperá, pon este dispositivo en marcha para todos aqueles nenos e nenas  e as súas familias que por situación do COVI-19 o necesiten. O dispositivo conta cun sistema de atención psicolóxica dirixido ao manexo do estrés e malestar derivado das experiencias xeradas pola exposición á pandemia que estamos a vivir e as súas consecuencias.

Está dirixido especialmente a poboación infantil entre 0 e 6 anos, por consideralos especialmente vulnerables o poder ter familiares falecidos, familiares enfermos, familiares intervindo en primeira fila, familiares traballando en residencias de maiores, persoal de corpos e forzas de seguridade, persoal de administraciones públicas con servizos directos á ciudadanía, persoal de limpeza, cadea de distribución alimentaria, … e todos aqueles que vexan que os seus menores e eles mismos están  a vivir situación que lle provocan ansiedade e estrés.

O teléfono de contacto é o 671635183.

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS

Estimadas familias:

Como xa sabedes e debido a situación tan complexa que vivimos, nos últimos dias enviamos un cuestionario co fin de recoller unha serie de datos que nos axuden a tomar decisións de maneira mais precisa e axeitada, xa que non sabemos canto durará esta situación. Dende o equipo directivo, queriámosvos comentar varios aspectos sobre este cuestionario:

1.  Debido a que dende a Consellería as instrucións que envían están moi pouco definidas, sobre todo polo carácter especial da situación, e porque son decisións que se van tomando a medida que se sucede a crise, criamos necesario ter unha base de datos para poder facer un plan de acción axeitado.

2.   Esto non significa dar materia nova, nin dar clase online, xa que este cuestionario ven a referendar que a fenda dixital existe. Sería inxusto e desigual ampliar contido e dende a escola pública non podemos ser partícipes de agrandar esa desigualdade de oportunidades.

3.  Son datos que unicamente axudarán, a cada titor/a concreto e especialista, a deseñar aquelas actividades que considere importantes co único fin de axudarvos neste confinamento, e, ademais, a poder actuar máis personalizadamente, con aqueles casos onde os recursos tecnolóxicos son máis escasos.

4.   Non é tempo de preocuparse dos contidos, é tempo para os mestres/as  de axudarvos, aconsellarvos, acompañarvos a través de diferentes actividades. As vídeo chamadas non son para clases online, e menos para os máis pequenos, pero a posibilidade de facer un encontro online cos alumnos/as podería ser moi positivo para eles, verse as caras, notar algo de normalidade.

Sen máis, nos despedimos, desexándovos que todas as familias estean ben e ofrecendo a nosa axuda naquilo que precisedes.

 

Un forte abrazo e ánimo

 

Boborás

13 de abril de 2020

 

                                                                     O equipo directivo

ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO

AXUDA COORDINADA CO CONCELLO PARA A FACILITACIÓN DO MATERIAL EDUCATIVO DO ALUMNADO SITO NAS AULAS:

Dadas as circunstancias de prórroga do estado de alarma polo COVID-19, a partir do vindeiro mércores 15 de abril, o centro educativo, en coordinación co Concello de Boborás, facilitará o material educativo do alumnado que quedou nas clases baixo os principios de obxectividade, igualdade e non discriminación.

Será unha entrega ordenada e baixo solicitude de cada familia, na que Protección Civil poderá acercar este material coas medidas de protección estandarizadas oficialmente para garantir a adecuación da medida e a seguridade de toda a comunidade.

As solicitudes poderán facerse deixando constancia delas a través das seguintes formas:

 

·  A través do correo electrónico do centro: ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es

· A través do whatsapp do centro : 626 336 107

 

A presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento dos datos mínimos necesarios (direccións dos domicilios e teléfonos de contacto) para facer a entrega, por parte de Protección Civil. En caso de cambio de domicilio pola situación de confinamento, deberá informarse do cambio na propia solicitude. Non se facilitará o material doutro xeito, por estar prohibido no estado actual de alarma.

Cabe destacar que o material educativo como os libros de texto, non son o currículo educativo oficial do Estado, senón unha ferramenta máis do currículo. Atendendo ás recomendacións actuais da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, recomendamos utilizalos para repaso de contidos dados ata a data do estado de alarma, non para avanzar en contidos novos. O centro educativo non se fai responsable de calquera outro uso que poidan facer as familias, fora do currículo educativo oficial da Xunta de Galicia.

Por último. lembramos, especialmente a aquel alumnado que debe entregar os libros de texto ao finalizar o curso escolar, a importancia do coidado dos mesmos no seu uso cotiá.

 

Boborás, a 7 de abril de 2020

 

O director

 

Javier Álvarez

Distribuir contido


by Dr. Radut