Skip to Content

INFORMACIÓN COVID

PRODECEMENTO ANTE UN CASO DE AUTOTEST POSITIVO

No caso de que algún alumno ou alumna ou persoal do centro dese positivo nun autotets realizado de forma particular é necesario levar a cabo coa máxima rapidez posible as seguintes accións:

1. Notificar este feito as autoridades sanitarias mediante vía telefónica ou a través do formulario web online (Este paso é fundamental para axilizar e poder xestionar o expediente Covid con dilixencia e eficacia).

                                      

 

2. É aconsellable comunicar este positivo de forma telefónica ao centro educativo (TELÉFONO: 682742501), non por outras vías. Dito teléfono estará dipoñible de 9:00h a 20:00h de luns a venres e de 10:00h a 14:00 os fins de semana  para comunicarnos os casos que se vaian dando e facilitarnos a anticipación e a prevención en relación aos mesmos.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

A infografía que se amosa a continuación recolle un resumo do novo protocolo de actuación nos centros educativos:

 

No seguinte enlace podes acceder a información actualizada sobre o protocolo de actuación ante casos Covid coas modificacións incorporadas recentemente:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

É necesario seguir extremando as medidas de prevención en relación aos contaxios, actuando con tranquilidade ante os positivos que se vaian producindo.

Insístese unha vez máis na importancia de realizar ao alumnado todos os días a autoenquisa de avaliación de síntomas. En caso de presentar algún dos recollidos na mesma, non asistir ao centro.

AUTOENQUISA 

FASE DE RESERVA DE PRAZAS EN CENTROS ADSCRITOS PARA O CURSO 2022/2023

Para o alumnado de 6º de EP que desexe continuar os estudos no centro adscrito IES PRIMEIRO DE MARZO en Baiona.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dende o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro.
  • Poderedes cumprimentar as solicitudes de reserva de maneira telemática na aplicación "ADMISIÓN ALUMNADO" ou entregando o impreso na secretaría deste centro.