Actividades propostas para 2ºEP (18 maio- 22 de maio)