Skip to main content

Paz paracaidas

 

 

 

Paracaídas

 

 
 

 

Xa que xogar cooperativamente é unha das formas máis eficaces

para aprender a compartir e a traballar cun fin común,

sacamos o paracaídas co fin de seguir a traballar a prol da convivencia, 

 

 
 

fotos nesta

LIGAZON