Dependencias

 

As dependencias do centro están distribuídas da seguinte maneira:

EDIFICIO PRINCIPAL

Andar inferior:

 • Dirección

 • Secretaría

 • Sala de mestres

 • Un local para multicopista e fotocopiadoras

 • Biblioteca

 • Servizos de mestres e mestras

 • Vestíbulo

 • Aula de informática

 • Dous servizos de alumnos/as

 • Un local exterior para caldeira de calefacción

 • Vestiarios

 • Un local para gardar o material deportivo

 • Departamento de Orientación

 • Aula de infantil

 • Almacén persoal de mantemento

Andar superior:

 • Oito aulas (cinco de educación primaria,unha de educación infantil ,unha de inglés e unha de música)

 • Aula de apoio

 • Un local para almacén

 • Aula de audición e linguaxe

 • Dous servizos de alumnos/as

EDIFICIO ANEXO                                       

 • Dúas aulas para actividades e usos múltiples

 • Aula cedida polo Colexio para o comedor escolar

 • Servizos de alumnos/as

 • Sede da A.N.P.A.

 • Aula actividades varias

RECINTO ESCOLAR

 • Un patio cuberto que serve de pista polideportiva .Unha pista descuberta para volea.Unha pista descuberta para basquetbol.Unha pista descuberta para futbito.Zona de recreo para E. Infantil con xogos.Zona axardinada e zonas verdes