Vídeos

 

Reflexións
da realidade social dos mozos e mozas na actualidade, a través da
mirada crítica de Emilio Calatayud, xuíz de menores de Granada.

 

 Lección maxistral