R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

RELACIÓN DE PÁXINAS CON RECURSOS EDUCATIVOS DIXITAIS

Expoñemos a continuación un listado de páxinas de internet que nos parecen interesantes pola variedade de recursos dixitais que nos ofrecen, así como algún videotitorial sobre o uso das mesmas. 

Parchís educativo desde casa. Adaptación dun recurso compartido en Facebook por Diego Moscoso López no grupo "Maestros por la Innovación". Pincha aquí.   

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos

http://www.ceiploreto.es/ 

http://aulasgalegas.org/