Servizos educativos

Pais/Nais

Profesorado

RELACIÓN DE PÁXINAS CON RECURSOS EDUCATIVOS DIXITAIS

Expoñemos a continuación un listado de páxinas de internet que nos parecen interesantes pola variedade de recursos dixitais que nos ofrecen, así como algún videotitorial sobre o uso das mesmas. 

Parchís educativo desde casa. Adaptación dun recurso compartido en Facebook por Diego Moscoso López no grupo "Maestros por la Innovación". Pincha aquí.   

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazos/recursos

http://www.ceiploreto.es/ 

http://aulasgalegas.org/