R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

BOLETÍN INFORMATIVO CURSO

Descarga o 

BOLETÍN INFORMATIVO DO

CURSO 2021-2022

(preparado para imprimir como díptico)

 

 

 

Circular de inicio de curso 2021-2022

Estimadas familias,

Nos próximos días colgaremos nesta páxina web o Plan de adaptación á situación Covid no curso 2021-2022, que segue a ser practicamente o mesmo ca do ano anterior. Concretaremos esta información nas distintas xuntanzas1 coas familias. En ditas reunións deberase respectar:

- Un único asistente por alumno/a (sen nenos/as, carritos de bebé, etc)

- Uso obrigatorio de máscara.

Lémbrovos os aspectos máis salientables:

 • Entradas e saídas con horario diferenciado2. Prégase puntualidade.
 • Non está permitido acceder ao recinto a ningún acompañante agás en Educación Infantil, onde so poderá entrar unha persoa acompañante, que debe abandonar o recinto tan pronto o/a alumno/a estea na súa aula.
 • Grupos de convivencia estables (grupos “burbulla”).
 • 3 grupos para 1º e 3º de E. Primaria.
 • Máscara obrigatoria para todo o alumnado a partir dos 6 anos. Traer outra máscara de recambio, así como un estoxo para gardala.
 • Hixiene de mans obrigada (ata 5 veces na xornada).
 • Gardar a distancia de 1,5 m en todo o recinto.
 • Material de uso individual: cada neno/a traerá o seu estoxo cos obxectos de emprego común.
 • Obrigatoriedade de non enviar aos nenos/as con síntomas compatibles co COVID (febre, tose, dificultades respiratorias, diarrea...) e de comunicar os posibles casos no teléfono 641770209.
 • Comedor escolar: manteranse os grupos estables de convivencia e asignaranse postos fixos durante todo o ano. (Listado definitivo 7 de setembro).

Grazas adiantadas pola vosa colaboración e un cordial saúdo,

Mª José Portero, directora.

 

1 Ver web do colexio.

2 Publicarase a información na web do colexio e nas distintas entradas.

DESCARGA ESTA INFORMACIÓN AQUÍ.

HORARIOS SAÍDA DO COMEDOR CURSO 2021-2022

Horario de saída do comedor con funcionamento de tres quendas:

 • alumnado de E. Infantil, 1º, 2º e 3º de E. Primaria15:15h. ou 15:45h.
 • alumnado de 4º, 5º e 6º de E. Primaria15:45h.

Cada alumno/a indicou previamente a hora de saída na ficha de comedor.

IMPRESOS

Dende a sección Secretaría > Impresos pódense descargar:

 • impresos de uso máis frecuente (xustificación de falta, non asistencia ao comedor, etc.)
 • impresos de inicio de curso (datos do alumno/a, autorizacións para a recollida, etc.)
 • declaración responsable COVID-19 e exemplo de enquisa de autoavaliación.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

 

As principais canles de comunicación a nivel de centro coas familias do alumnado serán a páxina web e a aplicación abalarMóbil.

 • Pregamos que os responsables de todo o alumnado do centro que aínda non teñan a aplicación abalarMóbil, a descarguen para recibir a información e avisos directamente nos seus dispositivos.
 • Máis información en abalarMóbil: instalación e rexistro, manual, etc.

*Aviso: o avance ao curso académico 21/22 en ABALAR realizarase o día 9 de setembro. Calquera información ou aviso serán publicados na páxina web. 

*Aviso novo alumnado con irmáns no centro: hai que desinstalar e volver instalar a aplicación para poder recibir a información do novo alumno/a.