R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

PT e AL

Inicio curso 2020/2021

Circular informativa e protocolo a seguir nas aulas.

Información do profesorado de PT e AL

Consulta as recomendacións das mestras de Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL) durante o confinamento aquí.